Data: 27.06.2023 - 28.06.2023
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
6/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

JAKIE SĄ CELE SZKOLENIA? Program Trener

Uczestnicy zdobywają wiedzę, jaki wpływ na komunikację społeczną i relacje międzyludzkie mają struktury osobowości i potrafią wykorzystać je w życiu zawodowym:
1. Rozumieją mechanizmy gier psychologicznych w relacjach biznesowych
2. Znają zasady manipulacji i sposoby radzenia sobie z manipulacją
3. Potrafią zarządzać konfliktami
4. Znają zasady radzenia sobie w transakcjach z innymi ludźmi
5. Potrafią kreować skuteczną komunikację w relacjach biznesowych
6. Mają świadomość postawy asertywnej

 

Rozwiń

Program

Komunikacja w biznesie – program treningu

 • Jak wykorzystać struktury osobowości w biznesie
 • Jak uniknąć nieporozumień i budować partnerskie relacje w sytuacjach biznesowych- ćwiczenia
 • Wzorce zachowań w procesie autoprezentacji oraz komunikacji w biznesie
 • Analiza gier psychologicznych / Gry władzy – ćwiczenia
 • Nieporozumienia i błędy w komunikacji – ćwiczenia
 • Manipulacje oraz techniki ich przerwania – ćwiczenia
 • Techniki radzenia sobie ze stresem w relacji z „trudnym” rozmówcą – ćwiczenia
 • Trójkąt dramatyczny Karpmana oraz jego zastosowanie w komunikacji – ćwiczenia
 • Budowanie asertywnej postawy – ćwiczenia
 • Rozwijanie pewności siebie / Filary poczucia wartości wg Nathaniela Brandena
 • Delegowanie i feedback w komunikacji – ćwiczenia

Zasadnicze elementy program treningu Analiza i diagnoza osobowości w procesie komunikacji

 • Stany osobowości w komunikacji
 • Doinwestowanie poziomów stanów Ja w komunikacja – Analiza Transakcyjna
 • Modele/profile osobowości w procesach relacji międzyludzkich (Analiza Transakcyjna, Teoria Galena, Profile MBTI)

Metody stosowane podczas treningu:

 • Praktyka i ćwiczenia. Każdy moduł treningu zawiera prezentację treści oraz ćwiczenia, które mają wzmocnić przekazywaną wiedzę z omawianego zakresu.
 • Prezentacje samodzielne oraz praca w grupach. Uczestnicy angażowani są w scenki oraz symulują prezentację przed publicznością. Każde ćwiczenie jest nagrywane i omawiane.
 • Materiał filmowy. Uczestnicy dostaną nagrania, umożliwiające późniejszą analizę treningu. Każdy z uczestników otrzymuje feedback od prowadzącego oraz szczegółowy opis wskazówek do wdrożenia po treningu
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń