Data: 13.02.2024 - 14.02.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
6/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Komunikacja w biznesie Program

Trening komunikacji przeznaczony jest dla osób, które dbają o rozwój kariery oraz chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe. Wspiera kompetencje menedżerskie w zakresie komunikowania się na wielu płaszczyznach. Zagadnienia w głównej mierze bazują na koncepcjach psychologicznych. Jedną z nich jest analiza transakcyjna, badając formy zachowań i emocje, wpływa na stosunki międzyludzkie, definiuje relacje społeczne oraz wynikające z nich zachowania.

Forma i jakość komunikacji warunkują sukcesy w relacjach biznesowych, w procesie sprzedaży oraz szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.


Cele:
Nauczenie się wykorzystywania potencjału osobowości w sytuacjach biznesowych.
Poprawa stosunków międzyludzkich i relacji zawodowych.
Nabycie pewności siebie.
Skuteczne kierowanie zespołem.


Główne korzyści:
Uczestnicy zdobywają wiedzę, jaki wpływ na komunikację społeczną i relacje międzyludzkie mają struktury osobowości i potrafią wykorzystać je w życiu zawodowym.
• Rozumieją mechanizmy gier psychologicznych w relacjach biznesowych.
• Znają zasady manipulacji i sposoby radzenia sobie z manipulacją.
• Umieją zarządzać konfliktami.
• Znają zasady radzenia sobie w transakcjach z innymi ludźmi.
• Umieją kreować skuteczną komunikację w organizacji.
• Mają świadomość postawy asertywnej.
• Znają modele osobowości.


Metody stosowane podczas warsztatów:
Prezentacja i ćwiczenia – każdy moduł zawiera zestaw ćwiczeń pogłębiających nabywane umiejętności.
Materiał filmowy – uczestnicy dostaną nagrania, umożliwiające późniejszą analizę warsztatów.
Materiały z warsztatów – każdy z uczestników dostanie materiały zawierające streszczenie warsztatów.
• Występy przed grupą uczestnicy symulują prezentację przed publicznością
• Ćwiczenia oparte na metodologii „experience education” uczenie się na bazie zmiany konkretnych zachowań

Rozwiń

Program

Dzień I

1. Wstęp
Co to jest analiza transakcyjna?

2. Analiza osobowości
Diagnoza osobowości.
Struktury osobowości – Rodzic, Dorosły, Dziecko.
Stany osobowości w komunikacji.
Wpływ modelu osobowości na relacje międzyludzkie.

3. Analiza gier

Nieporozumienia w komunikacji.
Gry i manipulacje i techniki ich przerwania.
Trójkąt Karpmana.

II dzień

1. Komunikacja w biznesie

Jak wykorzystać struktury osobowości w biznesie.
Jak uniknąć nieporozumień i budować partnerskie relacje w sytuacjach biznesowych.
Wzorce zachowań w pracy.
Struktury osobowości w kierowaniu zespołem.

2. Rozwój osobowości

Budowanie asertywnej postawy.
Rozwijanie pewności siebie.
Techniki radzenia sobie ze stresem.

3. Podsumowanie

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwy lunchowe.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także