Data: 02.10.2024 - 03.10.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

JAKIE SĄ CELE SZKOLENIA? Program

 • NIE MA PERSWAZJI BEZ ZROZUMIENIA TREŚCI – KRYTERIA WG. SCHULZA VON THUNA
 • JAK PODNIEŚĆ ATRAKCYJNOŚĆ TEKSTU
 • JAK JĘZYK BUDUJE RZECZYWISTOŚĆ I TWORZY JĘZYKOWY OBRAZ INSTYTUCJI
 • JAKICH ZWROTÓW UNIKAĆ, ABY TWORZYĆ TREŚCI ZROZUMIAŁE DLA ODBIORCÓW
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. JAK JĘZYK BUDUJE RZECZYWISTOŚĆ I TWORZY JĘZYKOWY OBRAZ INSTYTUCJI


2. ŚWIADOMOŚĆ CELU BAZA OD KTÓREJ WARTO ZACZĄĆ FORMUŁOWANIE KAŻDEGO PRZEKAZU


3. NIE MA PERSWAZJI BEZ ZROZUMIENIA TREŚCI KRYTERIA ZROZUMIAŁEGO TEKSTU WG. SCHULZA VON THUNA

 • informacja jasna i precyzyjna, czyli jaka
 • informacja zrozumiała, czyli jak pisać prostym językiem – narzędzia do weryfikacji językowego skomplikowania tekstu
 • informacja zwięzła, czyli jak zmieścić wszystkie potrzebne informacje


3. JAKICH ZWROTÓW UNIKAĆ, ABY TWORZYĆ TREŚCI ZROZUMIAŁE DLA ODBIORCÓW?

 • rzeczowniki odczasownikowe
 • szablonowe powiedzenia
 • imiesłowy i strona bierna
 • zwroty specjalistyczne
 • zwroty, które nadają przekazowi nadmierny patos i wywołują niekorzystne wrażenie


4. JAK FORMUŁOWAĆ KOMUNIKATY DO KLIENTÓW/PRACOWNIKÓW, ABY WZBUDZIĆ ICH CIEKAWOŚĆ I MOTYWACJĘ?

 • Zasady perswazji w tekstach użytkowych:

  • identyfikacja (budowanie więzi z odbiorcami),
  • przykuwanie uwagi (pozyskanie słuchaczy),
  • działanie na wyobraźnię i wolę odbiorców.
  • Nadawanie tekstom perspektywy i pożądanego znaczenia
  • Jak wykorzystywać w tekstach i komunikatach do pracowników zasady wywierania wpływu
  • Struktura przekazu wg sekwencji motywującej A. Monroe’a
9:00

Dzień II

5. JAK PODNIEŚĆ ATRAKCYJNOŚĆ TEKSTU?

 • Jak stworzyć dobry tytuł
 • Zasada 5 W, czyli odpowiednia dawka informacji w komunikacie
 • Jak zredagować komunikat, aby czytelnik mógł go łatwo i szybko zrozumieć
 • Jak ożywiać tekst za pomocą cytatów, przykładów, infografik, porównań
 • Zmiana tekstu w zależności od przeznaczenia – tekst na materiał prasowy, tekst na post, tekst na stronę – w jakich kanałach komunikują i co wtedy przerobić.
 • Jak zakończyć tekst mocnym akcentem


6. KOMUNIKOWANIE SIĘ W INTERNECIE

 • budowa wiadomości mailowej:
 • zwroty powitalne i pożegnalne
 • akapity
 • postscriptum
 • stopka wiadomości
 • o czym warto pamiętać przy pisaniu wiadomości mailowych:
 • zwroty grzecznościowe
 • forma osobowa
 • gdzie postawić przecinek
 • netykieta w Internecie


7. PORADY DOTYCZĄCE JĘZYKA GDZIE ICH SZUKAĆ

 • Nasze pismo jest trudne czy łatwe do zrozumienia
 • Zasady dotyczące interpunkcji, ortografii, pisowni
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń