Data: 26.02.2020 - 27.02.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
0 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Brak płynności finansowej wielu przedsiębiorstw powoduje, że nieściągalność wierzytelności może stać się istotną barierą w sprawnym funkcjonowaniu działalności Firmy. Stosunkowo wygodnym sposobem pozbycia się kłopotów z dłużnikiem jest sprzedaż wierzytelności. Pewnie niejednokrotnie stanęliście już Państwo przed wyborem takiego rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw wielu problemom i pytaniom związanym z prawidłowo przeprowadzonym procesem sprzedaży lub wyborem partnera organizujemy IX edycję wydarzenia zrzeszającego praktyków.

Spotkanie da Państwu możliwość przeprowadzenia rozmów dotyczących newralgicznych kwestii, trudnych sytuacji biznesowych czy wszelkich zagadnień związanych z Państwa codziennymi wyzwaniami z tym tematem.

Dodatkowym atutem tego wydarzenia jest możliwość spotkania się z przedstawicielami innych firm, którzy także zaciekawieni tematyką, będą wzmacniać wartość merytoryczną, poznawczą i biznesową.

Głównym zadaniem Kongresu jest zrzeszenie zarówno praktyków, ekspertów jaki i osób ze świata nauki i biznesu. Wszystko po to, by wspierać się w dążeniu do sukcesu swoich organizacji.

Zachęcam do udziału

Sebastian Piątkowski
Project Manager

Rozwiń

Program

Środa, 26 lutego 2020

I DZIEŃ SPOTKANIA

9:00

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

9:30

Dobór odpowiedniej strategii w związku ze zmianami na rynku obrotu wierzytelnościami

•Przegląd aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania wierzytelnościami.
•Analiza prowadzonych postępowań przetargowych w przeszłości.
•Aktualne strategie na rynku obrotu wierzytelnościami.
•Przyszłość rynku sprzedaży wierzytelności.

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Rynek obrotu wierzytelnościami - 7 grzechów głównych

•Obszary i praktyki wpływające na nieefektywności występujące w procesie.

11:45

Przerwa na lunch

12:45

Wpływ nowych regulacji na rynek obrotu wierzytelnościami

•Wpływ nowych regulacji EBA dot. ekspozycji NPE na sektor bankowy.
•Nowa definicja default w bankowości.
•Zmiany w postępowaniu cywilnym – czyli sprzedawać czy windykować?

13:10

PANEL DYSKUSYJNY: Wpływ nowych regulacji na rynek obrotu wierzytelnościami – kierunki rozwoju rynku i modeli windykacyjnych

13:50

Przerwa na kawę

14:10

Możliwości zwiększanie wartości portfela NPL na trudnym rynku

•Trendy rynkowe, w tym na rynku NPL
•Implikacje dla branży pożyczkowej.
•Sposoby na podnoszenie wartości portfela NPL.
•Możliwe scenariusze na przyszłość i ich ocena.

15:10

Zakończenie I dnia konferencji

•Transfer z hotelu do restauracji

Czwartek, 27 lutego 2020

II dzień spotkania

9:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Ewolucja procesu sprzedaży wymagalnych wierzytelności detalicznych w ING Banku Śląskim

•Wybór spraw dedykowanych do sprzedaży.
•Zapytanie ofertowe.
•Przetarg.
•Due diligence.
•Zarządzanie aukcjami elektronicznymi.
•Głos kupujących: kluczowe zmiany jakie wprowadziliśmy w procesie i umowach.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Sprzedaż detalicznych wierzytelności hipotecznych

•Debt Sale – kiedy START.
•Model obsługi.
•Wpływ na poziom wskaźnika NPL.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

TBC

Szczegóły wkrótce

14:15

Zakończenie konferencji

•Wręczenie certyfikatów

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także