Data: 26.02.2020 - 27.02.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
0 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

.

W toku doświadczeń, rozmawiając przy kawie w czasie naszych konferencji z ekspertami i uczestnikami prelekcji doszedłem do wniosku, że dużo się rozmawia obecnie na temat złych praktyk w procesie rekrutacji, które są udziałem dużych i średnich firm.

Pobieżnie traktowane są aplikacje, firmy nie udzielają feedbacku przy odmowie lub w ogóle zostawiają kandydata do pracy bez jakiejkolwiek informacji. Zarzuty i słuszne roszczenia są stawiane dużym firmom przez doświadczonych pracowników, często osoby z top managementu, które wcześniej są pozyskiwane i namawiane przez poważne agencje headhunterskie w ramach realizacji projektów rekrutacyjnych.

Zastanawiam się, czy rzeczywiście jest to reguła? Może istnieją pozytywne przykłady rekrutacji i odmowy, na których nie kończy się wspólna historia pracodawcy i kandydata na pracownika?

Równie ważnym zagadnieniem wydaje mi się kapitał wiedzy, który posiada doświadczony pracownik przechodzący na emeryturę, bądź odchodzący z firmy. Jak przekazać wiedzę i doświadczenie następnym pokoleniom pracowników, żeby firma mogła się rozwijać? Często słyszę, że nowy pracownik musi „przecierać szlaki” od nowa, że nikt nic nie robi z cennym kapitałem, który zostawia po sobie osoba odchodząca z firmy, bądź na emeryturę.

Uznałem, że KRYZYS W REKRUTACJI I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ zasługuje na spotkanie, gdzie będzie można na ten temat porozmawiać przy okazji wygłaszanych prelekcji.

Warto na te tematy podyskutować.

Zapraszamy na spotkanie KRYZYS W REKRUTACJI I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, 26 i 27 lutego 2020 r. w Warszawie.

Z poważaniem,

Jarosław Senator,

Project Manager

Rozwiń

Program

Środa, 26 lutego

08:45

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

09:00

Od rekrutacji po on-boarding, czyli jak skutecznie pozyskać nowego pracownika?

•Jak zwiększyć skuteczność procesów rekrutacyjnych (atrakcyjne ogłoszenie o pracę, zakładka kariera, chat z kandydatami, zewnętrzny Employer Branding, polecenia pracownicze).
•Rekruter jako wizytówka każdej organizacji (znaczenie relacji rekruter-kandydat, pierwsze 5 minut rekrutera w procesie rekrutacyjnym, marka rekrutera w mediach społecznościowych, videoemail i sms w rekrutacji, etapy procesu rekrutacyjnego, savoir vivre podczas spotkania z kandydatem).
•Jak zaprojektować interesujące szkolenie wstępne, czyli o on-boardingu słów kilka (cele on-boardingu, moduły szkolenia wstępnego, ankieta po szkoleniu wstępnym, ankieta po 3 miesiącach pracy).

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Pozyskanie Kandydata- siła Employer Brandingu.

•Dbałość o markę pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz (kanały social media).
•Działalność rekrutera w social media.
•Personal Branding naszych Leaderów i pracowników.
•Przykłady zrealizowanych kampanii.

10:45

Przebieg spotkania rekrutacyjnego. Czym jest Candidate Experience (CE) i dlaczego jest tak ważny?

•Dbałość o Candidate Experience na każdym etapie procesu rekrutacji (wykorzystanie nowoczesnych narzędzi).
•Proces rekrutacji – podstawowe zasady i dobre praktyki.
•Dodatkowe inicjatywy wspierające proces rekrutacji.
•Budowanie pozytywnego Employee Experience – onboarding.

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Nowe podejście do procesu rekrutacji w Orange Polska – HRBP z funkcją “rekruter”.

•Dlaczego HRBP powinien rekrutować?
•Standard rekrutacji a oczekiwania dzisiejszego kandydata.
•Źródła pozyskania kandydatów – gdzie znaleźć dobrych kandydatów?
•Let’s Orange – program dla studentów.
•Employer Branding w rekrutacji – jak wspieramy trudne procesy?

12:30

Przerwa na lunch

13:30

„Rozkochaj w sobie kandydata”-budowanie candidate experience w DHL Parcel.

•Od czego się zaczęło? Czyli pierwsze kroki w budowaniu candidate experience.
•Kluczowe elementy projektu i towarzyszące im wyzwania.
•Rozwiązania i efekty naszych działań.
•Ten projekt nigdy się nie kończy

14:30

Przerwa na kawę

14:45

Rekrutacja i EB - jak przy dużym wolumenie rekrutacji planować działania wizerunkowe, aby wspierały rekrutację i candidate experience.

•Planowanie i mierzenie działań EB, które realnie wspierają duże potrzeby rekrutacyjne.
•Jak zapewnić stały dopływ kandydatów oraz dobrą konwersję.
•Jak dbać o candidate experience przy dużym wolumenie rekrutacji.

15:45

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania

Transfer na kolację integracyjną 🙂

Czwartek, 27 lutego

09:45

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

10:00

Po co nam mentoring?

•Czym jest, a czym na pewno nie jest mentoring – praktyki z życia zarządzającej programami mentoringu i mentorki.
•Mentoring – kilka perspektywy – Mentor, Mentee, Szef Mentee i firma.
•Co powoduje, że mentoring staje się coraz bardziej popularny w polskich firmach – przykłady.
•W jakich sytuacjach warto się nim zainteresować, a w jakich warto odpuścić – korzyści i ryzyka.
•Główne czynniki sukcesu programów mentoringowych – na przykładzie wdrożonego programu.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Mentoring jako narzędzie wspierające rozwój w organizacji.

•Mentoring: czym jest, a czym nie jest.
•Mentoring jako kluczowe narzędzie do rozwijania swoich mocnych stron i przezwyciężania słabości.
•Korzyści dla Mentee/ Mentora/ Organizacji.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

„Jak wykorzystać i rozwijać potencjał intelektualny pracowników – case study nt. programu rozwojowego LEVEL UP firmy VELUX

•Pozwól każdemu pracownikowi się rozwijać, czyli niestandardowe podejście do szkoleń
•Jak budować program szkoleń, aby był on ciekawy, angażujący dla różnych grup wiekowych i zawodowych i nigdy się nie znudził?
•Zamiana ról – pracownicy w roli trenerów i kreatorów szkoleń

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Trzy pokolenia w firmie – jak wykorzystać ich wiedzę i kompetencje, by zwiększać efektywność organizacji

•Wykorzystanie potencjału osób 50+.
•Efektywna współpraca międzypokoleniowa poprzez
zarządzanie wiedzą w zespołach i w i firmie.
•Case study Grupy SUEZ.

15:30

Planowane zakończenie spotkania

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także