Data: 13.12.2023 - 14.12.2023
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

 • Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat mechanizmów stresu oraz powstawania syndromu wypalenia zawodowego oraz nauka rozpoznawania objawów nadmiernego stresu i wskaźników podwyższonego syndromu wypalenia zawodowego
 • Budowanie świadomości znaczenia i reagowania na pierwsze symptomy zaburzeń psychicznych takich jak depresja, napady paniki czy ADHD
 • Poznanie zasad i reguł związanych z filozofią i strategiami funkcjonowania według zasad WORK-LIFE-BALANCE
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Doskonalenie strategii służących zachowaniu dobrostanu emocjonalnego – radzenia sobie z emocjami w różnych trudnych sytuacjach
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Co wpływa na nasze zdrowie psychiczne?

 • Sytuacja pracowników na rynkach europejskich według badań ADP People at Work 2022
 • Zdrowie psychiczne i kondycja Polaków na podstawie badań 2022
 • Kluczowe czynniki wpływające na dobrostan
 • Przyczyny stresu wg teorii Greenhaus, Beutell – 3 poziomy konfliktów

Uczestnicy poznają podstawowe założenia i zasady, na kanwie których powstała filozofia Work Life Balance. Zostaną omówione badania pokazujące, w jak poszczególnych krajach europejskich praca, obecna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza wpływają na stale pogarszający się dobrostan psychiczny na świecie oraz jakie działania są podejmowane, zmierzające do niwelowania stresu w pracy i umiejętności zarządzania sobą i zachowywania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

2. Co warto wiedzieć o: wypaleniu zawodowym, depresji, atakach paniki i ADHD?

 • Objawy i rozpoznanie depresji
 • Objawy i rozpoznanie ataków paniki
 • Objawy i rozpoznanie ADHD
 • Objawy i rozpoznanie wypalenia zawodowego

Uczestnicy poznają podstawowe założenia – objawy związane z najczęściej pojawiającymi się chorobami w dzisiejszej rzeczywistości. Dzięki większej wiedzy z zakresu chorób psychicznych, wzrośnie świadomość uczestników, a także możliwość reagowania w adekwatny sposób na pierwszy symptomy u siebie i w gronie najbliższych.

 

 

9:00

Dzień II

1.. Natura stresu – co z niej wynika?

 • Stres psychologiczny – co to takiego?
 • Stres „dobry” i stres „zły”
 • Neuropsychologia w obliczu zmian – jakim typem jesteś? Dopaminowcy, Acetyloholinowcy?

Uczestnicy w warsztatowej formie poszerzą postrzeganie stresu, zdefiniują zjawisko, zobaczą konsekwencje wynikające z różnych definicji oraz skutki pozytywnej „dawki” stresu i „dawki” przekraczającej dobrostan człowieka. Definicje stresu uczestnicy poznają w przystępnej, ćwiczeniowej formie, jednocześnie uświadamiając sobie co z nich bezpośrednio może wynikać dla nich. W trakcie uczestnicy będą wypełniali swój profil stresu.

2. Stres a emocje – objawu stresu

 • Stres na poziomie fizjologicznym, emocjonalnym, zachowania
 • Kwestionariusz CISS – ocena poziomu stresu
 • Zarządzanie emocjami czyli co konkretnie robić, a czego unikać?
 • 10 zasad zarządzania stresem i emocjami

Uczestnicy przećwiczą/odkryją swoje objawy stresu na poziomach emocjonalnym, behawioralnym, fizjologicznym. Wypełniając kwestionariusz CISS dowiedzą się, na jakim obszarze koncentrują się w sytuacji stresowej, co z tego wynika i co mogą zrobić dla siebie by minimalizować skutki stresu.

 

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń