Data: 29.09.2021 - 30.09.2021
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
ONLINE
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Modelowanie procesów metodą BPMN Program

Warsztat „Modelowanie procesów metodą BPMN” dedykujemy do wszystkich osób, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności w tej tematyce, zarówno dla osób z działu IT jak i biznesu. Warsztat w praktyczny sposób omawia samodzielne tworzenie i modyfikowanie diagramów oraz skuteczne odczytywanie zawartych danych. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu uczestnik zwiększy swoje umiejętności w identyfikowaniu procesów biznesowych, identyfikacji i kierowaniu zdarzeniami w procesie oraz samodzielnym budowaniu procesów i podprocesów biznesowych.

Cel

Nastawiona na praktykę nauka tworzenia modeli procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 oraz omówienie możliwości ich wykorzystania.

Metodyka szkolenia

warsztat łączący wiedzę na temat standardu notacyjnego BPMN 2.0 z ćwiczeniami prezentującymi jego zastosowanie.

Uczestnicy

• Kadra menadżerska każdego stopnia
• Analitycy biznesowi
• Analitycy systemowi
• Pracownicy pionu zarządzania jakością
• Programiści dedykowanych systemów ERP
• Programiści systemów Workflow
• Wdrożeniowcy systemów Workflow i ERP

Czas trwania

2 dni

Rozwiń

Program

1. BPMN – wprowadzenie

2. Perspektywy modelowania i poziomy szczegółowości

3. Pojęcie procesu i czynności, kategorie procesów

4. Diagramy

5. Narzędzia do modelowania procesów

6. Koncepcja tokenu

7. Dobre praktyki modelowania

8. Elementy notacji BPMN:

• Metody łączenia obiektów
• Modelowanie informacji dodatkowych – artefakty
• Grupowanie obiektów
• Miejsce realizacji procesu, role w procesie
• Aktywności i znaczniki aktywności,
• Podstawowe rodzaje zdarzeń
• Bramki – łączenie i dzielenie przepływu

9. Wzorce procesowe

10. Praktyczne przykłady zamodelowanych procesów

11. Ćwiczenia z modelowania procesów w notacji BPMN

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

   • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
   • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
   • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
   • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
   • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
   • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
   • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
   • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
   • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
   • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
   • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
   • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
   • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
   • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
    • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
    • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
    • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
    • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń