Data: 06.02.2024 - 07.02.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
0/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

MS Power Business Intelligence Program

Power BI to narzędzie do budowy nowoczesnych i estetycznych raportów często nazywanych Pulpitami Menedżerskimi (Dashboards). Po ukończonym szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie utworzyć taki raport, a także udostępnić go innym użytkownikom w formie strony internetowej jak i w postaci mobilnej. Szkolenie PowerBI jest przygotowane dla osób, które tworzą raporty organizacji.

Adresaci:

 • osoby korzystające z systemów księgowych, płacowych, sprzedażowych, ERP, SAP
 • osoby przygotowujące raporty do analizy oraz ich moderatorzy i prezentujący
 • osoby, które potrzebują tworzyć tabele przestawne na podstawie kilku tabel z danymi
 • osoby chcące tworzyć interaktywne, atrakcyjne raporty (dashboardy), które będą odświeżały się automatycznie po zmianie danych źródłowych

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Podczas warsztatu zostaną przedstawione w praktyczny sposób najważniejsze narzędzia Power BI. Uczestnik zostanie przeprowadzony przez wszystkie etapy analiz biznesowych. Program omówi aspekt pobrania danych, przefiltrowania, wyczyszczenia i przekształcenia tych danych, poprzez budowę modelu danych aż do wygenerowania wizualnych i interaktywnych raportów.

Po warsztacie uczestnik będzie potrafił:

 • załadować dane do programu Power BI
 • utworzyć model danych w programie Power BI
 • stworzyć dynamiczny pulpit analityczny
 • tworzenie i wizualizacja raportów
 • zaprezentować dane z pulpitu menadżerskiego w programie PowerPoint

Ćwiczenia:

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter pracy. Na uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem

.

 

 

 

Rozwiń

Program

Ogólna koncepcja Service BI

 • Omówienie dostępnych wersji PowerBI
 • Uruchamianie Power BI, logowanie do usługi powerbi.com

Pobieranie danych zewnętrznych

 • Jakie są źródła danych dla raportów Power BI?
 • Importowanie plików .xlsx oraz .csv
 • Pobieranie danych ze stron WWW
 • Importowanie danych z baz danych (MS Access, SQL Server)
 • Importowanie modeli danych w MS Excel

Przekształcanie danych  

 • Edytor danych
 • Poprawki, przekształcenia – uporządkowanie danych
 • Dodawanie danych do źródła
 • Wstawianie kolumn obliczeniowych-niestandardowych
 • Scalanie danych

Budowa modelu danych

 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami
 • Relacje jednokierunkowe
 • Relacje wielokierunkowe
 • Obsługa relacji wielokolumnowych

Analizowanie danych z użyciem języka DAX

 • Kolumny obliczeniowe (obliczane)
 • Miary
 • Podstawowe funkcje języka DAX
 • Funkcje TimeIntelligence

Wizualizacje i raporty

 • Raporty wizualne
 • Filtrowanie za pomocą fragmentatorów
 • Wizualizacje na mapie
 • Niestandardowe wizualizacje

Udostępnianie raportów

 • Publikowanie raportów w usłudze powerbi.com
 • Budowa pulpitów nawigacyjnych
 • Udostępnianie raportów
 • RLS – Row Level Security
 • Odświeżanie udostępnionych raportów
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń