Data: 08.05.2024 - 09.05.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów Program

Negocjacje w dziale zakupu:

 • Czym w ogóle są negocjacje?
 • Czy jest różnica między negocjacjami zakupowymi a sprzedażowymi?
 • Cechy dobrego negocjatora zakupowego.
 • Jakie są najważniejsze elementy negocjacji zakupowych?
 • Rodzaje negocjacji zakupowych w zależności od zakresu, powtarzalności, skali.
 • Czy w negocjacjach zakupowych skupiamy się wyłącznie na tym czego nam potrzeba?
 • Znajomość potrzeb dostawców – przeszkoda czy szansa?
 • Techniki negocjacyjne w procesie zakupowym.
 • Czy elementy tego procesu muszą podlegać kontroli bieżącej i systemowej ?
 • Czy i jak można uchronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z nieprawidłowościami w negocjacjach zakupowych?

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów:

 • Zapoznanie się z fundamentami procesów zakupowych.
 • Określenie warunków prowadzenia negocjacji zakupowych.
 • Określenie podstawowych elementów negocjacji zakupowych.
 • Opisanie sposobu naboru dostawców, ich kategoryzacji i ustalenia priorytetów.
 • Przygotowania do negocjacji, ich przeprowadzenia i dokumentowania wyników (umowy).
 • Zwrócenie uwagi na miejsca krytyczne negocjacji:
  – strategia odpowiadająca strategii ogólnej, w fazie przygotowań oraz prowadzenia negocjacji współpraca z działem prawnym, finansowym, logistycznym, administracją, sprzedażą i marketingiem;
  – zapoznanie się ze stanem faktycznym – porównanie z zasadami – wnioski – plan działania/interesariusze – weryfikacja wykonania planu.
 • Zdefiniowanie przykładowych zagrożeń wynikających z nieuwzględniania wymogów zorganizowanego procesu negocjacyjnego – formalnych i praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

 • Do zarządzających działalnością zaopatrzeniową firmy.
 • Do zarządzających zakupami na poziomie operacyjnym.
 • Do prowadzących zakupy w firmie.
 • Do współpracujących z działami zakupowymi
Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

I dzień

1. Co to jest proces zakupowy ?

 • Zakupy = zaopatrzenie?

2. Elementy negocjacji

 • Strategia
 • Dostawcy
 • Negocjacje

3. Dostawcy

 • Dobór
 • Kategoryzacja

4. Negocjacje

 • Przygotowanie
 • Cele

5. Negocjacje

 •  Skuteczne przeprowadzenie

6. Podsumowani

9:00 - 16:00

II dzień

1. Miary zakupów

 • KPI
 • Miary

 2. Umocowanie

 • Struktura
 • Rola

3. Wybór dostawcy

 • Ćwiczenia

4. Umowa

 • Negocjujemy

5. Analiza

 • Narzędzia

6. Podsumowanie

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także