Data: 21.03.2024 - 22.03.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

 • dowiedzą się na czym warto skupić uwagę projektując działania rozwojowe w organizacji, by zadbać o cele strategiczne organizacji i indywidualne pracowników,
 • poznają wybrane narzędzia i metody rozwojowe, które wspierają rozwój w szybko zmieniających się realiach,
 • zgłębią temat różnorodności, jej ogromnego potencjału dla rozwoju organizacji, a także zagrożeń wynikających z niewłaściwego podejścia,
 • będą szukać wspólnie odpowiedzi na pytanie, czy i jak nowoczesne technologie np.AI wpływa/ wpłynie na rozwój ludzi,
 • zaprojektują program rozwojowy dla organizacji.
Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

Dzień I

1. Learning & Development i jego miejsce w biznesie!

 • Główne zadania zespołów L&D
 • Trenerzy wewnętrzni, czy zewnętrzni? Jak budować sieć wsparcia z rynku doradczo szkoleniowego?
 • Organizacje uczące się/ Social Colab orative Learning
 • Bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji koniecznym warunkiem do rozwoju wg. Timothy R. Clark
 • Employee experience – budowanie pozytywnych doświadczeń na każdym etapie cyklu życia pracownika

2. Trendy Learning and development!

 • Kompetencje przyszłości
 • Jak to działa u innych? Case study Netflix, Google
 • Personalizacja, technologia, zwinność i wykorzystanie danych
 • Kryzys zdrowia psychicznego jako temat dla L&D
 • Nadążyć za zamianami reskilling i upskilling
9:00 - 16:00

Dzień II

1. Moc różnorodności:

 • Różnorodność- temat, który nie był nigdy tak istotny
 • Zadania L&D w odpowiedzi na potrzeby różnych pokoleń, ich preferencji i możliwości
 • Onboarding w Kanadzie, czyli globalizacja zatrudnienia
 • Różnorodność narzędzi, metod, informacji… jak wybierać mądrze?

2. Technologie (nie) przyjaciel w rozwoju.

 • AI- szansa i zagrożenie
 • Rzeczywistość rozszerzona AR i wirtualna VR
 • Nauczanie adaptacyjne, platformy e-learningowe, systemy LMS
 • No i na co komu szkolenia w sali?

3. Jak projektować działania rozwojowe w organizacji?

 • Źródła informacji o potrzebach rozwojowych
 • Komu powinno zależeć- model 70:20:10
 • Projektowanie rozwiązań- Nowy Model Kirkpatricka
 • Indywidualne Potrzeby Rozwojowe pracowników.
 • Wykorzystanie zasobów wewnętrznych
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń