Data: 07.05.2024 - 08.05.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów Program

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję eksplorować różne narzędzia i programy wspierające prowadzenie prezentacji, zdobyć wiedzę na temat różnych stylów prezentacji oraz opanować techniki wystąpień publicznych, które sprawią, że ich prezentacje staną się bardziej dynamiczne,przekonujące i angażujące dla odbiorców.
Program szkolenia ma za zadanie nie tylko dostarczyć wiedzy teoretycznej, ale również umożliwić praktyczne ćwiczenia oraz feedback, który pomoże uczestnikom w doskonaleniu się jako prelegenci i prowadzący prezentacje.

 

Uczestnicy mogą osiągnąć następujące efekty kształcenia:

 • Zdobycie umiejętności prowadzenia ciekawych i angażujących prezentacji, które zachwycą publiczność.
 • Opanowanie technik używania różnych narzędzi i programów (takich jak Prezi, Canva) w celu wzbogacenia prezentacji.
 • Zwiększenie pewności siebie oraz umiejętności przekazywania przekonującego przekazu podczas wystąpień publicznych.
 • Zrozumienie różnych stylów prezentacji i umiejętność dostosowania formy do charakteru przekazu.
 • Nabycie umiejętności retorycznych i zdolności do skutecznego budowania przekazu.
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1 Poznanie tajników programu Prezi i zastosowanie unikatowych opcji do utrzymania dynamiki prezentacji

 • Prezi: Omówienie funkcji, możliwości unikatowych dla tego narzędzia
 • Wykorzystanie efektów specjalnych, przejść między slajdami w celu wzbogacenia prezentacji
 • Dopasowanie szablonów i sztuczek do stworzenia przyciągającej uwagę prezentacji

2. Style prezentacji i techniki wystąpień publicznych

 • Omawiane style prezentacji:
  • Narracyjny: Opowiadanie historii w sposób przekonujący
  • Interaktywny: Angażowanie publiczności poprzez quizy, pytania
  • Informacyjny: Przekazywanie faktów, danych w przystępny sposób

3. Techniki wystąpień publicznych:

 • Mowa ciała: Kontrola gestów, postawy, kontakt wzrokowy
 • Słuchawka dyrektora: Budowanie napięcia, trzymanie uwagi publiczności
 • Sztuka storytellingu: Wykorzystanie historii do zapadnięcia w pamięć
9:00

Dzień II

1. Wykorzystanie programu Canva do tworzenia atrakcyjnych elementów graficznych

 • Canva: Praktyczne ćwiczenia z tworzenia grafik, infografik, slajdów
 • Personalizacja szablonów, kolorów, czcionek dla spójnego wizerunku prezentacji

2. Techniki retoryki i budowanie przekonującego przekazu

 • Wykorzystanie retoryki: Sztuka perswazji, argumentacji
 • Budowanie przekazu: Clear, Concise, Compelling – czyli jasność, zwięzłość, przekonująco
 • Feedback i ocena: Indywidualne wskazówki, praktyczne narzędzia poprawy mówienia publicznego
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń