Data: 22.10.2024 - 23.10.2024
2 dni
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Do kogo skierowane są warsztaty? Program

 

 • Dla wszystkich, mających, na co dzień do podjęcia wiele, ważnych decyzji
 • Dla będących zarządzającymi, szefami
 • Dla tych, którzy chcą zmienić swoją pracę na lepsze, być liderami, zarządzać aktywnie swoim życiem
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I

 • Czym jest to szkolenie? Dlaczego jesteś na tych warsztatach
 • Moc moich decyzji. Moc decyzji zespołu
 • Sekrety Burzy Mózgów
 • Sześć funkcji menedżera

Moduł II

 • Przyjmowanie odpowiedzialności za decyzje – cechy przywódców, ludzi sukcesu
 • Inteligencja emocjonalna – poznaj siebie, ale tak naprawdę
 • Masz tyle władzy ile sobie weźmiesz – zwiększ swoją samodzielność
 • Co robić najpierw

Moduł III

 • Co robić gdy pracownik otrzymuje polecenie od szefa? Jakie podjąć decyzje
 • Zwiększenie motywacji – zaangażowania pracowników
 • Jak właściwie chwalić
 • Czy wiesz co jest ważne dla ludzi?
 • Jak ulepszyć relacje ze współpracownikami, szefami, klientami

Moduł IV

 • Antycypacja – 4 różne scenariusze. Co chcesz dostać a co dasz
 • „Pudełko po butach”. Jak wreszcie poradzić sobie z natłokiem różnych zadań
 • 4 kroki reakcji na zmiany
9:00

Dzień II

Moduł I

 • 5 cech „gatunku ludzkiego” – dziś wiedzieć znaczy mieć władzę
 • Delegowanie zadań – to proste
 • Delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji – empowerment
 • 3 typy menedżerów – 3 sposoby działania i typy podejmowanych decyzji

Moduł II

 • Japońska i amerykańska metoda podejmowania decyzji
 • Motywowanie a podejmowanie decyzji i ich skuteczność
 • Wypalony? Zmęczony Znudzony
 • A co gdy decyzja nie przychodzi? 5 etapowy proces użycia sił nad świadomości
 • 6 praktycznych kroków prowadzących do realizacji zamierzeń

Moduł III

 • 12 kroków wyznaczania celów – instrukcja obsługi dla elity społeczeństwa
 • Zasada 13 tygodni Benjamina Franklina – a twój rozwój osobisty
 • Bądź odwrotnym paranoikiem – inni pójdą za tobą wszędzie
 • Metoda „końca filmu” w planowaniu i realizacji zamierzeń
 • Co robić gdy pracownik mówi „Nie wiem…” 3 kroki – gdy pracownik ma problem

Moduł IV

 • Dobro zawarte w problemie, co z tym robią ludzie sukcesu
 • A na koniec jeszcze nieco humoru – przykład dobry/zły szef
 • Podsumowanie i zakończenie
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także