Data: 26.07.2022 - 27.07.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
4/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

ODWAGA MENEDŻERSKA podejmowanie decyzji przyjmowanie odpowiedzialności Program Trener

• Są to warsztaty dla wszystkich, mających, na co dzień do podjęcia wiele, ważnych decyzji.

• Dla będących zarządzającymi, szefami.

• Dla tych, którzy chcą zmienić swoją pracę na lepsze, być liderami, zarządzać aktywnie swoim życiem.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Czym jest to szkolenie? Dlaczego jesteś na tych warsztatach?
2. Moc moich decyzji. Moc decyzji zespołu.
3. Sekrety Burzy Mózgów.
4. Sześć funkcji menedżera

Przerwa kawowa

5. Przyjmowanie odpowiedzialności za decyzje – cechy przywódców, ludzi sukcesu.
6. Inteligencja emocjonalna – poznaj siebie, ale tak naprawdę.
7. Masz tyle władzy ile sobie weźmiesz – zwiększ swoją samodzielność.
8. Co robić najpierw?
9. Co robić gdy pracownik otrzymuje polecenie od szefa? Jakie podjąć decyzje?

Przerwa lunchowa

10. Zwiększenie motywacji – zaangażowania pracowników.
11. Jak właściwie chwalić.
12. Czy wiesz co jest ważne dla ludzi?
13. Jak ulepszyć relacje ze współpracownikami, szefami, klientami.
14. Antycypacja – 4 różne scenariusze. Co chcesz dostać a co dasz?

Przerwa kawowa

15. „Pudełko po butach”. Jak wreszcie poradzić sobie z natłokiem różnych zadań. J
16. 4 kroki reakcji na zmiany.

9:00

Dzień II

1. 5 cech „gatunku ludzkiego” – dziś wiedzieć znaczy mieć władzę.
2. Delegowanie zadań – to proste?
3. Delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji – empowerment.
4. 3 typy menedżerów – 3 sposoby działania i typy podejmowanych decyzji.

Przerwa kawowa

5. Japońska i amerykańska metoda podejmowania decyzji.
6. Motywowanie a podejmowanie decyzji i ich skuteczność.
7. Wypalony? Zmęczony Znudzony?
8. A co gdy decyzja nie przychodzi? 5 etapowy proces użycia sił nadświadomości.
9. 6 praktycznych kroków prowadzących do realizacji zamierzeń.

Przerwa lunchowa

10. 12 kroków wyznaczania celów – instrukcja obsługi dla elity społeczeństwa.
11. Zasada 13 tygodni Benjamina Franklina – a twój rozwój osobisty.
12. Bądź odwrotnym paranoikiem – inni pójdą za tobą wszędzie!
13. Metoda „końca filmu” w planowaniu i realizacji zamierzeń.
14. Co robić gdy pracownik mówi „Nie wiem…” 3 kroki – gdy pracownik ma problem.

Przerwa kawowa

15. Dobro zawarte w problemie, co z tym robią ludzie sukcesu?
16. A na koniec jeszcze nieco humoru – przykład dobry/zły szef.
17. Podsumowanie i zakończenie.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także