Data: 15.09.2021 - 16.09.2021
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
14 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy Partnerzy

W dzisiejszych czasach każdemu, niezależnie od branży, zależy na tym, aby prowadzić swój zespół w sposób nowoczesny i skuteczny.

Niezbędnym do tego elementem jest rozwijanie swoich kompetencji w oparciu o doświadczenia osób wykonujących w swojej codziennej pracy podobne zadania.

Często jest to klucz. Klucz do rozszerzenia horyzontu i znalezieniu rozwiązań, które na pierwszy rzut oka są całkowicie niewidoczne. Ogólnopolski Kongres Prawny & Compliance już od dziewięciu lat zrzesza Dyrektorów Prawnych i Compliance, którzy są wymagający, rządni niebanalnej formuły i wysokiej dawki merytorycznej wiedzy.

Spotkanie otwiera drogę do przeprowadzenia rozmów dotyczących newralgicznych kwestii, trudnych sytuacji biznesowych, czy wszelkich zagadnień związanych z Państwa codziennymi wyzwaniami zawodowymi.

Żeby nie inwestować zbyt wiele czasu na teorię, którą można znaleźć w ustawach i kodeksach, zapraszamy Państwa do udziału w praktycznej konferencji, gdzie prelegenci z działów prawnych i compliance największych polskich i międzynarodowych firm podzielą się swoim doświadczeniem.

Konferencja, zostanie tradycyjnie podzielona na 2 równoległe sekcje tematyczne: prawną oraz compliance.

Zapraszam do udziału

Rozwiń

Program

15 września 2021r.

CZĘŚĆ WSPÓLNA

9:00

Rejestracja

9:30

Efektywność programu compliance, a dobre praktyki komunikacji wewnętrznej

 • Wpływ pandemii na kanały komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • Miejsce komunikacji w zarządzaniu ryzykiem
 • Właściwa komunikacja jako element programu compliance
 • Best Pracitices
10:30

Przerwa na kawę

10:45

Weryfikacja potencjalnych kontrahentów, podwykonawców, partnerów (Compliance due diligence)

•Zakres i kierunki badania due diligence w kontekście istniejących regulacji (m.in. ustawa
o przeciwdziałania terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo , korupcja, fraudy, przestrzeganie praw człowieka).
•Konsekwencje negatywnej oceny compliance due diligence.
•Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta/dostawcy.

11:45

Przerwa na lunch

KONFERENCJA PRAWNA

12:45

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności prowadzonej działalności z prawem konkurencji – nowe wyzwania oraz innowacyjne narzędzia technologiczne

 • Znaczenie prowadzenia działalności w poszanowaniu prawa konkurencji w świetle nowych uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Aktualne trendy w zakresie polityki nakładania kar za naruszenia prawa konkurencji
 • Innowacyjne rozwiązania i nowe technologie jako wsparcie pracy zespołów prawnych – nasze inspiracje i doświadczenia
13:45

Przerwa na kawę

14:00

Legal Tech na przykładzie zespołu Bridgestone odpowiedzialnego za wdrażania rozwiązań na poziomie globalnym

•Jakie są międzynarodowe trendy w korporacjach w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań?
•Gdzie szukać informacji na temat Legal Tech (międzynarodowe i lokalne stowarzyszenia Legal Tech, bazy z katalogami firm posiadających rozwiązania Legal Tech, itd.)?
•Ile to może kosztować i dlaczego może się opłacać?
•Jak ustalać cele oraz w ich ramach KPI dla wdrażania rozwiązań Legal Tech w korporacji?
•Jak budować efektywnie zespół o zasięgu globalnym?
•Jakie są wyzwania formalne, biznesowe i prawne związane z wdrożeniem rozwiążą Legal Tech?

15:00

Przerwa na kawę

15:15

Wewnętrzne działy prawny jako spiritus movens innowacji w branży prawniczej

•O co chodzi z tymi innowacjami?
•Czy innowacje mogą być odpowiedzią na nowe oczekiwania biznesu do prawników wewnętrznych?
•Wewnętrzne działy prawne a zewnętrzne kancelarie – gdzie rodzą się innowacje?

16:15

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

KONFERENCJA COMPLIANCE

12:45

Śledztwo wewnętrzne w czasach Covid-19

 • Śledztwo wewnętrzne w czasach pandemii − można czy trzeba prowadzić?
 • Zdalne śledztwo wewnętrzne − nowe wyzwania
 • Technologia − cenna pomoc, a jednocześnie ryzyko

13:45

Przerwa na kawę

14:00

AI compliance – jakie zagrożenia niosą ze sobą nowe technologie i jak im przeciwdziałać

•Co poszło nie tak? Omówienie wybranych case study rynkowych.
•AI i uczenie maszynowe – jakie ryzyka compliance ze sobą niosą.
•Compliance „by design”.

15:00

Przerwa na kawę

15:15

Ethical blind spots - Dlaczego działamy (nie)Etycznie?

•Mechanizmy, które sprawiają, że oszukujemy lub racjonalizujemy swoje (nieetyczne) zachowania.
•Jak zrozumienie tych mechanizmów i uświadomienie własnej kadry menedżerskiej na ten temat pozwala na lepsze przewidywanie potencjalnych zagrożeń w organizacji?
•Case study PepsiCo.

16:15

Planowane zakończenie I dnia Kongresu

16 września 2021r, KONFERENCJA PRAWNA

9:00

Rejestracja

9:30

Sposoby radzenia sobie z inflacją prawa oraz skomplikowaniem jego relacji z otoczeniem czyli nadmiarem informacji przy użyciu nowych/powstających technologii

 • Przeładowanie informacją – czym jest?
 • Co nas omija?
 • Ryzyka niedostrzeżone ale też szanse niewykorzystane
 • Jak technologia może pomóc?
 • Przykłady wykorzystania narzędzi do zarządzania informacją i wiedzą
10:30

Przerwa na kawę

10:45

Czy rozwiązania RegTech mogą być odpowiedzią na stale rosnące wymagania regulacyjne?

•Jak technologia może wspomagać wypełnianie obowiązków regulacyjnych?
•Korzyści z wykorzystania narzędzi RegTech.
•Ryzyka jakie mogą się wiązać z korzystaniem z RegTech.
•Przykłady wykorzystania narzędzi RegTech.
•Regulation as a Service?

11:45

Przerwa na kawę

12:00

Umiejętność współpracy działu prawnego z działem IT oraz zespołami CRM, jako jedna z podstawowych kompetencji prawnika wewnętrznego dzisiaj oraz w przyszłości.

•Ogólna charakterystyka.
•Jak pogodzić różnice w metodologii prowadzenia projektów oraz czy możemy się od siebie uczyć?
•Rola nowych technologii w pracy prawnika wewnętrznego; czy wciąż można skutecznie i profesjonalnie świadczyć usługi prawne bez znajomości choćby podstaw rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez organizację, w której prawnik świadczy usługi?

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Mały dział prawny w dużym biznesie

•Efektywność działu prawnego przy małych zasobach – wyzwania i możliwości.
•Prawnik specjalista czy człowiek od wszystkiego – rola prawnika in-house a potrzeby biznesu.
•Outsourcing prawny – wsparcie czy zagrożenie dla działu prawnego.
•Nowoczesne technologie – narzędzia optymalizacji pracy prawnika in-house.

16:15

Planowe zakończenie Kongresu

•Wręczenie certyfikatów.

16 września 2021r, KONFERENCJA COMPLIANCE

9:00

Rejestracja

9:30

Compliance officerowie jutra - jakie umiejętności, kompetencje i doświadczenia są potrzebne do odniesienia sukcesu w dziale compliance jutra?

•Wyzwania działu compliance w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
•Kompetencje miękkie vs. twarde Compliance officerowów.
•Sukces działu compliance = sukces organizacji?

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Rola jednostki compliance danego podmiotu w relacjach z innymi podmiotami z grupy kapitałowej

•Standardy ukształtowania relacji z podmiotem dominującym, działającym w innej jurysdykcji.
•Szczególne zasady współpracy z podmiotem dominującym w przypadku polskich podmiotów działających na rynku regulowanym.
•Outsourcing w działalności organizacji – nowe szanse czy nowe zagrożenia.

11:45

Przerwa na kawę

12:00

Jak Covid-19 wpłynął na ocenę roli i zmianę funkcji Compliance

 • Covid -19 jako czynnik zmian w obszarze Compliance.
 • Zmiana sposobu komunikacji, w tym utrzymanie kultury Compliance w organizacji.
 • Nowe ryzyka, nowe KPI, nowe wyzwania, nowe incydenty.
 • Szybka „szczepionka” na wirusa – pozytywny odbiór działań Compliance.

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Lepiej zapobiegać niż sądzić, czyli wewnętrzne i zewnętrzneryzyka w prowadzeniu firmy oraz sposoby na ich minimalizacjęprzy użyciu posiadanych zasobów przedsiębiorstwa

•System Compliance: cel, zakres funkcji, najważniejsze elementy – nasz program na bazie francuskich regulacji
•Zarządzanie ryzykiem compliance – identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk
•Komunikacja i procedury – zestaw gotowych praktyk

15:00

Planowane zakończenie Kongresu

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także