Data: 25.03.2021 - 26.03.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Strategia Employer Branding w pandemii Program Trener

Czy Twoja firma buduje swoją markę jako pracodawca? TAK, codziennie! Codziennie pracownicy, klienci, kandydaci, dostawcy i wiele innych osób dokładają po małym elemencie do wizerunku firmy jako potencjalnego lub aktualnego pracodawcy. Komunikacja jeszcze nigdy nie była tak prosta a informacje nie rozprzestrzeniały się z taką prędkością.


Czy można zatem pozostawić ten proces swojemu biegowi? Można, ale czy warto? Zdecydowanie nie!


Jeżeli zatem chcesz się dowiedzieć jak budować i zarządzać marką pracodawcy zapraszamy na 2-dniowe szkolenie podczas, którego:

• Dowiesz się dlaczego warto i w jaki sposób budować markę pracodawcy.
• Dowiesz się jak przygotować i wdrożyć strategię Employer Brandingową dla Twojej organizacji.
• Poznasz narzędzia, które pomogą Ci wyróżnić się na tle innych firm i zbudować wiarygodną markę.
• Poznasz narzędzia, dzięki którym dotrzesz do kluczowych dla Twojej firmy odbiorców wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
• Dowiesz się w jaki sposób monitorować efektywność prowadzonych działań Employer Brandingowych.

Dla kogo jest ten warsztat?


• Kadra zarządzająca, specjaliści i menedżerowie Employer Branding, specjaliści ds. komunikacji, specjaliści ds. PR, menedżerowie marketingu i komunikacji, specjaliści i menedżerowie HR i HRBP, którzy są odpowiedzialni za budowanie wizerunku pracodawcy na rynku oraz wewnątrz organizacji.
• Warsztat adresowany jest również do wszystkich osób, które w sposób świadomy pragną w swoim i rynkowym otoczeniu kreować wizerunek firmy jako pracodawcy z wyboru.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień 1

Trendy i wyzwania roku 2021

• czy i co okres pandemii zmienił w Employer Brandingu

Strategia EB

• dlaczego warto budować strategię EB,
• od czego zacząć budowanie strategii EB i kogo w ten proces zaangażować,
• jak wyznaczać cele strategii EB,
• jak wdrożyć strategię EB w organizacji,

Marka Pracodawcy

• jakie korzyści daje silna marka pracodawcy,
• w jaki sposób przeprowadzić audyt marki własnej,
• jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne na nią wpływają i jak je wykorzystać w działaniach EB

Benchmark i analiza konkurencji

• dlaczego warto to robić,
• jak określić kto jest naszą konkurencją,
• co i jak analizować oraz jak to wykorzystać w swoich działaniach.

Internal i external branding

• jakie są różnice pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym EB
• Candidate i Employee Experience – dlaczego warto je analizować i jak je wykorzystać w działaniach EB
• jak budować markę wewnętrznie i zewnętrznie,
• na co zwrócić uwagę planując działania EB wewnętrznie i zewnętrznie

9:00

Dzień 2

Grupa docelowa

• jak określić kluczowych odbiorców strategii EB,
• w jaki sposób poznać ich oczekiwania,
• jak budować markę wśród poszczególnych grup odbiorców,
• jak dobrać odpowiednie kanały komunikacyjne i narzędzia do kluczowych dla firmy odbiorców.

Wyróżnij się albo zgiń!

• czym jest EVP pracodawcy,
• jak zbudować EVP i wykorzystać w budowaniu silnej marki.

Narzędzia online i offline w EB

• przegląd narzędzi online i offline oraz możliwości ich wykorzystania w EB
• jak dobrać narzędzia do grupy odbiorców i strategii EB,
• jakie narzędzia wykorzystywać w wewnętrznym i zewnętrznym EB,
• jak budować zaangażowanie i społeczności wokół marki

Kalendarz działań EB

• jak planować działania EB w skali roku i na co zwrócić uwagę

Badanie efektywności działań EB

• jak dobrać KPI i wskaźniki efektywności dla działań EB,
• jak często aktualizować strategię EB

Jak to robią najlepsi czyli garść inspiracji.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń