Data: 23.09.2019 - 24.09.2019
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cel warsztatu:

 • Pokonywanie trudności i skuteczne motywowanie, w tym, wszelkie niezbędne aspekty komunikacji, zwłaszcza pod kątem trudności w firmie i wzbudzanie zaangażowania w trudnych momentach i okresach (poddanie się ocenie, sytuacje kryzysowe, ocena innych).
 • Nabywanie wiedzy o wzbudzaniu zaangażowania, utożsamienia, o motywowaniu innych ludzi (pracownik, kolega, klient) oraz siebie
 • Zaangażowanie w proces zajęć
 • Zadowolenie
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia
 • Doskonalenie stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

 1. Cele szkolenia
  • Dlaczego tu jestem?
  • Dokończ zdania
 2. Siła motywacji zależy od:
  • Wagi przywiązywanej przez daną osobę do celu, jaki chce osiągnąć.
  • Szansy powodzenia.
  • Kondycji psychicznej i fizycznej.
 3. Hierarchia potrzeb
 4. Atmosfera uczenia się i rozwoju
 5. Najpierw ustal zasady! Twoje expose, nasze zasady
  • Po co?
  • Jak to robić?
 6. Wizja, misja, wartości i cele przedsiębiorstwa.
  • Co jest wizja organizacji?
  • Czym jest misja i po co ją tworzymy?
  • Po co tworzyć listę wartości, jakie są dla nas ważne?
  • Czym są cele? Po co je wyznaczać? Czy działać można bez celów?
 7. Motywacja
  • Co lubimy, a czego nie, odnośnie podejmowania decyzji?
  • Praktyki wpływająca na utożsamienie pracowników z firmą
  • Uprawomocnienie – Empowerment
 8. Action learning – kreatywność i zaangażowanie pracowników
Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

 1. Czym jest zaangażowanie
 2. Czy się troszczymy?
  • Ludzi nie interesuje co wiesz, dopóki…
 3. Zauważ mocne strony pracownika
  • Osiągnięcia
  • Umiejętności
  • Zalety osobiste
  • Gdy chcesz prowadzić dobrą, pozytywną rozmowę: wskazówki
 4. Ocena
  • Nagradzanie i chwalenie
  • Konstruktywna krytyka
  • Jak sprawić, by pracownik był zaangażowany w zmianę na lepsze? Instrukcja „obsługi”
 5. Jak sprawić by pracownicy myśleli właścicielsko i byli utożsamieni z działaniami firmy, czyli jak pracować z różnymi typami ludzi?
 6. Motywujący system pracy i wartości
  • Komunikat dla współpracowników
  • Nasi koledzy – współpracownicy czekają na przydatne treści
  • Kategoria 1, 2 i 3
 7. Zależności
  • Ćwiczenie: rozmowa – scenki z życia
  • Odgrywanie ról. Bezpośrednia rozmowa, podczas spotkania.
 8. Podsumowanie
Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także