Data: 16.08.2022 - 17.08.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów Program Trener

Cele:

• Zapoznanie się z fundamentami prognozowania, planowania oraz budżetowania.
• Określenie warunków zorganizowania efektywnego procesu.
• Odwrócenie znanego cyklu – rozpoczęcie od planu sprzedaży „sell-in” – realizacja planu – weryfikacja wyników, na rozpoczęcie od planu sprzedaży kontrahenta „sell-out” – określenie planu sprzedaży „sell-out” – współpraca z interesariuszami w celu realizacji planu sprzedaży w sensie fizycznym – weryfikacja wykonania planu.
• Określenie przykładowych korzyści wynikających z uwzględniania wymogów zorganizowanego i zintegrowanego podejścia.

 

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

• Do zarządzających działalnością firmy: dyrektor sprzedaży, dyrektor administracyjny/finansowy,
• Do zarządzających operacyjnie procesem planowania: kierownicy sprzedaży, logistyki, kierownicy kluczowych klientów, planiści, administracja sprzedaży,
• Do współpracujących z działami sprzedaży: członkowie zespołów logistycznych, finansowych, administracyjnych, planistycznych.

 

Metodyka:

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia mające na celu aktywny udział uczestników warsztatów.

 

Rozwiń

Program

8:30

I dzień

 •  REJESTRACJA I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
 •  CO TO SĄ TRUDNE CZASY? – TRUDNE CZASY W BIZNESIE – TŁO I PRZYKŁADY
 • PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE
  – PROGNOZOWANIE
  – JAK JEST I DLACZEGO?
 • PRZERWA NA KAWĘ
 • PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE
  – PLANOWANIE
  – CZY COŚ NOWEGO?
 • PRZERWA NA LUNCH
 • PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE – BUDŻETOWANIE
  – RODZAJE BUDŻETU
 •  PRZERWA NA KAWĘ
 •  ĆWICZENIA
  – BUDOWANIE PLANU
  – JAK SKONSTRUOWAĆ BUDŻET
9:00

II dzień

 • PLANOWANIE SELL-OUT
  – GENEZA
  – WARUNKI STOSOWANIA
  – KORZYŚCI
 • JAK DOJŚĆ DO SELL-IN? – PRZYGOTOWANIE, – WDROŻENIE, – WYKONANIE
 • PRZERWA NA KAWĘ
 • WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA
  – REGUŁY OGÓLNE
  – EFEKTY
 • PRZERWA NA LUNCH
 • PROGNOZOWANIE => BUDŻETOWANIE – RÓWNOWAŻENIE RYZYK
  – WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY
 • PRZERWA NA KAWĘ
 • GŁÓWNI “UDZIAŁOWCY” PLANOWANIA – ROLE SPRZEDAŻY, KUPCA,
  LOGISTYKI, PLANISTÓW, FINANSÓW…
 • PYTANIA / PODSUMOWANIE
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń