Data: 16.10.2019
Cena: 2995,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2995,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

16 października organizujemy spotkanie PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWA PRACY i będzie to jego już VI EDYCJA. Poświęcimy je głównie zagadnieniom związanym ze zmianami legislacyjnymi z tego roku.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim departamenty HR i prawne in-house, jak również osoby, które mają styczność z pozyskiwaniem i przechowywaniem danych osobowych.

Naszą intencją jest aranżacja spotkania kameralnego, do 30 osób, bowiem z doświadczenia wiemy, że na takich spotkaniach często trwa długa i twórcza dyskusja, która lepiej kiedy odbywa się w niewielkim gronie.

Wspólnie zastanowimy się nad tematami, które znajdują się poniżej:

 • Trudne rozstania z pracownikiem
 • Rekrutacja w świetle regulacji prawnych 2019
 • Wpływ RODO na zakres obowiązków pracodawcy
 • Efektywne korzystanie z outsourcingu i pracy tymczasowej
 • Nowelizacje i zmiany przepisów w dziedzinie zbierania danych osobowych

Żywimy głębokie przekonanie, że powyższe zagadnienia będące esencją Państwa pracy odpowiedzą na Wasze potrzeby zwiększenia i usystematyzowania wiedzy na temat zmian w Ustawie o Prawie Pracy z tego roku.

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Jarosław Senator, Product Manager

Rozwiń

Program

Środa, 16 października

09:00

Rozpoczęcie spotkania, sesja networkingowa

9:15

W jaki sposób prowadzić rekrutację zgodnie z przepisami RODO?

•Wpływ RODO na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji i zatrudnienia
•W jaki sposób prowadzić proces rekrutacji zgodnie z przepisami prawa?
•Klauzule zgody i obowiązek informacyjny wobec osób rekrutowanych
•Retencja danych osobowych kandydatów do pracy
•Jakie wnioski praktyczne płyną z kar nałożonych za naruszenie przepisów RODO w Polsce i Europie?

10:15

Przerwa na kawę

10:30

Zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu – czy lawinowo ruszą procesy o odszkodowania?

• Zmiany dot. przesłanek dyskryminacyjnych – czy usunięcie z przepisu kilku słów ułatwi dochodzenie roszczeń z dyskryminacji?
• Co zmieni się w zakresie mobbingu? Kiedy pracodawcy grozi obowiązek zapłaty odszkodowania?
• Status quo ante – kiedy można było wystąpić z roszczeniem na podstawie mobbingu?
• Statystyki spraw w zakresie mobbingu.
• Jak bronić się w razie zgłoszenia przez pracownika mobbingu?
• Ile „kosztuje” pracodawcę sprawa o mobbing?

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Efektywne korzystanie z outsourcingu i pracy tymczasowej

•Zatrudnianie pracowników tymczasowych
•Bezpieczne angażowanie zasobów ludzkich w ramach outsourcing `u
•Praktyka w kontekście zmian legislacyjnych w tym obszarze

12:45

Przerwa na lunch

13:45

„Trudne rozstania”

•Case study – pracownicy nielojalni, pracownicy „cynicy”
•Szanse procesowe
•Jak przeciwdziałać trudnym zachowaniom pracowników?

14:45

Przerwa na kawę

15:00

RODO a przetwarzanie danych pracowników od momentu zatrudnienia

•Zakres danych osobowych zbieranych przez pracodawcę od pracowników
•Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników
•RODO a PPK
•Zmiany w kwestionariuszach osobowych przeznaczonych dla kandydatów do pracy i pracowników od 2019 roku
•Stosowanie przez pracodawcę monitoringu na terenie zakładu pracy a przepisy o ochronie danych osobowych

16:00

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także