Data: 20.10.2020
1 dzień
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
20 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

20 października organizujemy spotkanie PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWA PRACY i będzie to jego już VII EDYCJA. Poświęcimy je głównie zagadnieniom związanym z transformacją organizacji w kierunku pracy zdalnej, która wynikła w związku z pandemią COVID-19.

Obecne regulacje prawne mają swoją bazę w ustawie z 1974 roku dotyczącej telepracy. Warto zastanowić się jakie miałyby być zmiany i poprawki, których wdrożenie wciąż czeka na „lepsze czasy” w Sejmie.

Naszą intencją jest aranżacja spotkania kameralnego, do 30 osób, bowiem z doświadczenia wiemy, że na takich spotkaniach często trwa długa i twórcza dyskusja, która lepiej kiedy odbywa się w niewielkim gronie.

Wspólnie zastanowimy się nad tematami, które znajdują się poniżej:

 • Obszary ryzyka pracodawców w zakresie stosowania pracy zdalnej. Konieczność uregulowań prawnych (omówimy konkretne case study).
 • Praca zdalna w dobie kryzysu i po kryzysie.
 • Praca zdalna, czyli od odpowiedzi na pytanie „czy cztery dni pracy zdalnej to nie za dużo?” do odpowiedzi na pytanie „ile dni pracy zdalnej w nowej normalności?”
 • Praca zdalna – aspekty prawne i praktyczne.
 • Problematyka prawna pracy zdalnej – case study.
 • Praca zdalna jako dzisiejsze wyzwanie organizacji.

Żywimy głębokie przekonanie, że powyższe zagadnienia będące esencją Państwa pracy odpowiedzą na Wasze potrzeby zwiększenia i usystematyzowania wiedzy na temat koniecznych poprawek dotyczących pracy zdalnej.

Serdecznie zapraszam,

Jarosław Senator

Project  Manager

Rozwiń

Program

WTOREK, 20 PAŹDZIERNIKA

9:00

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

9:15

Obszary ryzyka pracodawców w zakresie stosowania pracy zdalnej. Konieczność uregulowań prawnych – case study.

•Jak zbudować kulturę pracy zdalnej w firmie (zasady, narzędzia, well being ect).
•Wewnętrzne regulacje programów pracy zdalnej.
•Identyfikacja i minimalizacja ryzyk związanych z pracą zdalną i rotacyjną.
•Postulaty w zakresie regulacji prawnych – de lege ferenda.

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Praca zdalna w dobie kryzysu i po kryzysie.

•Uwagi ogólne dot. ustaw antypandemicznych.
•Zalety i wady pracy zdalnej.
•Praca zdalna a telepraca.
•Praca zdalna po kryzysie – jak?


11:00

Przerwa na kawę

11:15

Praca zdalna w BNP Paribas Bank Polska, czyli od odpowiedzi na pytanie „czy cztery dni pracy zdalnej to nie za dużo?” do odpowiedzi na pytanie „ile dni pracy zdalnej w nowej normalności?”

•Dlaczego postanowiliśmy uregulować zasady świadczenia pracy w formie zdalnej?
•Pilotaż, czyli zaangażowanie organizacji w projekt.
•Pełne wdrożenie pracy zdalnej.
•Wykorzystanie systemu kadrowego do zlecania pracy zdalnej.
•Zmiany w zasadach pracy zdalnej wprowadzone w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.
•COVID – 19, czyli ci co nie mogli pracować zdanie naglę mogą i co z tego wynika na
przyszłość.

12:00

Przerwa na lunch

13:00

Praca zdalna – aspekty prawne i praktyczne.

•Praca zdalna w obowiązujących przepisach prawa.
•Praca zdalna a telepraca.
•Zarządzanie zespołem rozproszonym.
•Organizacja pracy na odległość w Grupie Orlen – case study

13:45

Przerwa na kawę

14:00

Problematyka prawna pracy zdalnej - case study.

•Regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej w Polsce.
•Problemy prawne i faktyczne związane z pracą zdalną.
•Dokumentacja pracy zdalnej i telepracy.
•Czy biura w ogóle potrzebne ? Wady i zalety z punktu widzenia organizacyjno-prawnego i finansowego.

14:45

Przerwa na kawę.

15:00

Praca zdalna – dzisiejsze wyzwanie organizacji.

•Korzyści pracy zdalnej dla pracownika.
•Praca zdalna – wyzwanie dla pracodawcy.
•Higiena pracy w formie pracy zdalnej.
•Bezpieczeństwo pracy zdalnej w aspekcie danych pracodawcy, dostępów sieciowych, wideokonferencji.
•Aspekty prawne pracy zdalnej

16:00

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także