Data: 05.06.2024 - 06.06.2024
2 dni
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu najwyższych standardów obsługi „Trudnego” Klienta przez telefon
 • budowanie profesjonalizmu firmy poprzez profesjonalizm osób reprezentujących firmę przez telefon
 • umiejętność radzenia sobie z różnymi rodzajami klientów składającymi reklamacje przez telefon

Korzyści ze szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności rozmowy spełniające najwyższe standardy Obsługi Klienta przez telefon
 • doskonalenie technik budowanie satysfakcji Klienta podczas rozmowy reklamacyjnej przy jednoczesnej postawie asertywnej
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się podczas obsługi Klienta przez telefon – generowanie postawy asertywnej oraz większa kontrola nad prowadzoną rozmową
 • wzmocnienie własnych zasobów i predyspozycji w zakresie efektywnej rozmowy z „trudnym” klientem przez telefon
 • odkrywanie nowych możliwości z kwestii współdziałania i budowania pozytywnych relacji z każdym rodzajem Klientów
 • zwiększenie świadomości na temat swojej roli w firmie i jej wpływ na postrzeganie wizerunku firmy

 

 

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Automotywacja jako ważny element obsługi „wymagającego” klienta

 • Od czego zależy, że „chce mi się chcieć rozmawiać przez telefon”?
 • Skuteczny telefon – postawa podczas rozmowy telefonicznej i jej wpływ na efekty rozmowy
 • Rola nastawienia w mojej pracy
 • Zamiana problemu w cel podczas obsługi klienta przez telefon
 • Pro aktywność – reaktywność w obsłudze klienta reklamacyjnego

2. Elementy skutecznej obsługi „trudnego” klienta przez telefon

 • Przygotowanie do obsługi „trudnego” klienta przez telefon
 • Głos jako klucz do skutecznej obsługi „trudnego” klienta przez telefon
 • Zasady prawidłowej komunikacji oraz najczęściej popełniane błędy podczas obsługi reklamacji klienta przez telefon – techniki zadawania pytań i aktywne słuchanie jako klucz do zrozumienia potrzeb rozmówcy
 • Osłabiacze i wzmacniacze w procesie rozmowy reklamacyjnej

3. Rola klienta – główne standardy obsługi klienta reklamacyjnego przez telefon

 • Ppw i kpw podczas rozmowy z klientem i jego rola w budowaniu satysfakcji klienta podczas rozmowy telefonicznej
 • Czynniki wpływające na poziom satysfakcji klienta z przeprowadzonej rozmowy
 • Budowanie przez telefon wizerunku firmy w oczach rozmówcy
 • Zwroty grzecznościowe jako słowa klucze w profesjonalnej obsłudze „wymagającego” klienta
 • Motywy decyzyjne klienta i jak je wykorzystać podczas rozmowy reklamacyjnej

4 .Rodzaje klientów podczas obsługi „wymagającego” klienta

 • Typy klientów reklamacyjnych – jak rozpoznać
 • Dopasowanie zachowania i sposobu rozmowy przez telefon do typu klienta
 • „Trudny klient” i techniki rozmowy z nimi – narzędzia kontroli prowadzonej rozmowy dostosowane do typologi klientów

 

9:00

Dzień II

1. Umiejętność asertywnego komunikowania się z klientem przez telefon

 • Rodzaje postaw emocjonalnych – postawa uległa, agresywna, asertywna i manipulacyjna
 • Asertywność – czym różni się od agresji, uległości i manipulacji – test na określenie indywidualnego poziomu asertywności
 • Zachowanie asertywne – jak radzić sobie z emocjami rozmówcy i jak asertywnie odmawiać kiedy rozmówca stawia żądania oraz jak chronić się przed manipulację rozmówcy
 • Asertywność – jak to robić w praktyce – ćwiczenia na postawę asertywną podczas rozmowy – zwiększanie pewności siebie pracowników firmy podczas rozmowy telefonicznej

2. Domykanie rozmowy przez telefon

 • Kamienie milowe w procesie finalizacji rozmowy – jak niepotrzebnie nie przedłużać rozmowy
 • Momenty na finalizację w rozmowie – wyłapywanie sygnałów, które daje klient do zakończenia rozmowy
 • • Techniki finalizacyjne – techniki i sposoby „szybkich zamknięć”

3. Warsztaty rozmów telefonicznych.

 • Uczestnicy szkolenia przeprowadzą rozmowę telefoniczną z trenerem, gdzie trener będzie odgrywała „trudnego”, reklamacyjnego klienta. Praktyczne podejście – przygotowanie scenek w grupach w oparciu o zdobytą wiedzę podczas szkolenia.
 • Po każdej symulacji następuje analiza przeprowadzonych rozmów. Analiza polega na feedbacku od trenera i uczestników szkolenia, co w przeprowadzonej rozmowie zostało wykorzystane ze szkolenia, na co zwrócić uwagę w kolejnych rozmowach, a czego nie robić podczas rozmowy z klientem przez telefon. Dodatkową korzyścią jest to, że każda kolejna osoba jest świadoma jaki błędy popełnił poprzednik i ma za zadanie wyeliminowanie tych elementów w swoich rozmowach telefonicznych, aby kolejna rozmowa była lepsza od poprzedniej.

4. Karta ipd (indywidualny plan działania)
Każdy uczestnik szkolenia na zakończenie uzupełnia swoją kartę. Uwzględnia w niej aspekty związane z kontaktem telefonicznym z klientem oraz ewentualnych zmian, których dokona uwzględniając techniki i narzędzia poznane podczas szkolenia.

 • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować po szkoleniu
 • Stop – jakich zachowań pozbywamy się podczas kontaktów z klientem
 • Continue – jakie pozytywne zachowania kontynuujemy
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń