Data: 24.03.2021 - 25.03.2021
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Cena online: 1995,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cel szkolenia:

• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Wskazanie jak być skutecznym zwalczaniu wypalenia zawodowego.
• Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
• Intensywne ćwiczenia, z naciskiem na samo-motywację, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz niwelowanie stresów.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
• Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Zakres wiedzy i umiejętności doskonalonych na szkoleniu:
• Wiedza o wypaleniu zawodowym, przyczynach, objawach, przeciwdziałaniu.
• Umiejętność zwalczania wypalenia zawodowego u siebie i pracowników.
• Wypracowanie własnej drogi pracy z pokonywaniem wypalenia.
• Nauczenie się kontroli stanu emocjonalnego
• Podnoszenie zaangażowania w pracy oraz uzyskanie skuteczności w niwelowaniu wahań efektywności i radzenie sobie ze zmęczeniem.

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00-17:00

Dzień pierwszy

1. Istota i pojęcie stresu i wypalenia zawodowego

• Biologiczna koncepcja stresu
• Działanie stresorów

Ćwiczenie: Czym jest stres a czym wypalenie zawodowe?

Ćwiczenie: Co wywołuje stres?

2. Objawy stresu

• 3 stadia reakcji stresowej

Ćwiczenie: Skala oceny ważności wydarzeń życiowych

3. Rodzaje sytuacji trudnych

• Czynniki wywołujące stres w organizacji
• Czy mój szef jest mobberem?

Ćwiczenie: Test

4. Skutki stresu

Ćwiczenie: Czy praca cię zabija?

5. Sposoby radzenia sobie ze stresem

• Stres w organizacji

Ćwiczenie: Ile fasady jest w twojej firmie?

6. Twórcze myślenie – myślenie kreatywne

• Myślenie kreatywne – co to jest?
– Dwie definicje – jeden cel
– Burza mózgów
• Myślenie kreatywne – po co? Co ono daje?

Przykłady: 9 kropek 3 linie, Ciężarówka i wiadukt, Psy i posesja, Linie wysokiego napięcia – Alaska, Szklanka.

Zasada trzech kroków – jak wzbudzić kreatywność w pracownikach – członkach twojego zespołu? Co robić zanim.

Ćwiczenie: przyjdziesz do szefa z pytaniem; „…szefie, mam problem, nie działa, co robić?”.

7. Nadświadomość

5 etapowy proces użycia nadświadomości do rozwiązywania problemu – znalezienia rozwiązania i zajęcia się jedną sprawą.

Dzień II
09:00-17:00

Dzień drugi

8. Zasada 13 tygodni Benjamina Franklina

• Przykłady

9. Ćwiczenie: Przeżyć w warunkach zimy

10. prezentacja cech i korzyści swoich pomysłów

• Cecha Zaleta Korzyść
• Ćwiczenie Podaj CZK. Wypełnij tabelę

11. obiekcje, zarzuty

• Ćwiczenia: co to są zastrzeżenia?
• metody radzenia sobie z zastrzeżeniami,
• metody radzenia sobie z reklamacjami,
• metody radzenia sobie z agresywnym rozmówcą

12. psychologiczne aspekty walki z wypaleniem zawodowym

• Ćwiczenie reguły/zasady wywierania wpływu – które są twoim zdaniem najbardziej uniwersalne, które są najczęściej stosowane? Jak myślisz dlaczego? Praca zbiorowa, dyskusja, wnioski.

• Ćwiczenie test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych – jak zachowywać się by nie być manipulowanym i nie zrazić się w pracy z klientem?

13. metody łagodzenia dysonansu

• Ćwiczenie: Co to jest wg ciebie dysonans?
• Zmniejszanie ryzyka powstania dysonansu.

14. zasady rozmów z trudnymi osobami. Paca nad sobą – dystans; gorące serce – zimna głowa.

Metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem w pracy z rozmówcami, szczególnie trudnymi i w sytuacjach „beznadziejnych”.

• Ćwiczenie: Co robić gdy czujesz, że nie „dasz rady” – nie lubią Cię, lub „nie masz już siły”, nie chce Ci się lub po prostu boisz się porażki…?

• Ćwiczenie: Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

• Ćwiczenie Przeczytaj treść: Typy trudnych rozmówców – które spotykasz najczęściej. Praca indywidualna. Ranking trudnych rozmówców.

Dyskusja, wnioski.

• Rozmowa – scenki – odgrywanie ról – praktyczny finał szkolenia

15. Sesja podsumowująca

Co było szczególnie interesujące? Odniesienie do oczekiwań.

Ćwiczenie: Co od razu wdrażam w swojej pracy?

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także