Data: 24.03.2021 - 25.03.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
6/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cel szkolenia:

• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Wskazanie jak być skutecznym zwalczaniu wypalenia zawodowego.
• Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
• Intensywne ćwiczenia, z naciskiem na samo-motywację, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz niwelowanie stresów.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
• Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Zakres wiedzy i umiejętności doskonalonych na szkoleniu:
• Wiedza o wypaleniu zawodowym, przyczynach, objawach, przeciwdziałaniu.
• Umiejętność zwalczania wypalenia zawodowego u siebie i pracowników.
• Wypracowanie własnej drogi pracy z pokonywaniem wypalenia.
• Nauczenie się kontroli stanu emocjonalnego
• Podnoszenie zaangażowania w pracy oraz uzyskanie skuteczności w niwelowaniu wahań efektywności i radzenie sobie ze zmęczeniem.

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00-16:00

Dzień pierwszy

 1. Czym jest wypalenie zawodowe
 • jak rozpoznać u siebie objawy – 3 komponenty
 • jakie są symptomy wypalenia zawodowego
 • czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi – predyspozycje osobowościowe
 • jak można zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • oczekiwania i przekonania blokujące rozwój
 1. Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem
 • Koło życia
 • Planowanie i samodyscyplina
 • Organizowanie pracy i stawianie celów metodą SMART
 • Nadawanie priorytetów wg macierzy Eisenhowera
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 1. Stres
 • czym jest stres i po co nam jest potrzebny
 • jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
 • rozpoznanie własnych stresorów
 • techniki pracy ze stresem
Dzień II
09:00-16:00

Dzień drugi

 1. Praca z emocjami
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • zarządzanie emocjami
 • sposoby wyrażania emocji
 • techniki uwalniania emocji

 

 1. Motywacja – docenianie i dowartościowanie
 • Techniki odmawiania
 • Sposoby przyjmowania i przekazywania pochwały i krytyki
 • Worek niezbędnych słów
 • rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • czas wolny, relaksacja, medytacja
 1. Automotywacja
 • Praktyka pozytywnego myślenia
 • Praktyka wdzięczności
 • Wprowadzanie zmian
 • Sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej
 • Strategie sukcesu i porażki
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także