Data: 21.03.2022
1 dzień
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
4/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Restrukturyzacja i windykacja z perspektywy przedsiębiorcy Program Trener

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu ?

W ostatnich kilku  latach zmieniły się przepisy prawa związane z restrukturyzacją i windykacją.

W gospodarce w następstwie COVID-19 wzrosła liczba sektorów gospodarki z problemami finansowymi. Dotyczy to tych sektorów gospodarki, które ucierpiały wyniku lockdownów.

Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym istotne są zarówno dla przedsiębiorstw borykających się z problemami finansowymi jak i przedsiębiorstw mających dłużników, którzy mogą skorzystać z możliwości jakie dają ostatnie zmiany w prawie.

Rozwiń

Program

8:00

1. Windykacja

1.1. Pojęcie należności nieregularnej oraz miękkiej i twardej windykacji
1.2. Podatkowe konsekwencje należności nieregularnych
1.3. Przebieg i bariery miękkiej windykacji w obrocie gospodarczym. Negocjacje z dłużnikiem i innymi wierzycielami w ramach miękkiej windykacji : przygotowanie i przebieg
1.4. Narzędzia twardej windykacji
1.5. Rzeczowe i osobiste zabezpieczenia wierzytelności a przebieg windykacji. Zachowania dłużników w trakcie twardej windykacji.
1.6. Obrót wierzytelnościami nieregularnymi.

2. Postępowanie upadłościowe

2.1. Pojęcie upadłości przedsiębiorstw i upadłości konsumenckiej. Definiacja niewypłacalności. Formy upadłości. Uczestnicy postępowania upadłościowego. Odrębne postępowania upadłościowe. Przygotowana likwidacja „prepack”.
2.2. Negocjacje z dłużnikiem, syndykiem i wierzycielami w ramach różnych form postępowania upadłościowego: przygotowanie i przebieg

3. Restrukturyzacja

3.1 Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji. Cele postępowań restrukturyzacyjnych
3.2 Formy i przebieg restrukturyzacji (ugoda cywilno- prawna i jej formy, przystąpienie do długu i przejęcie długu, konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe, postępowania restrukturyzacyjne w oparciu o prawo restrukturyzacyjne i ostatnie zmiany w tym zakresie. Specyfika postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym)
3.3 Zasady restrukturyzacji kredytów bankowych po ostatnich zmianach w prawie.
3.4 Zasady restrukturyzacji zadłużenia wobec ZUS i US. Kwestia pomocy publicznej
3.5 Tryb doboru postępowań restrukturyzacyjnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa
3.6 Zasady sporządzania dokumentacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Rola planu restrukturyzacji
3.7 Budowa prognoz finansowych w programie restrukturyzacji.
3.8 Negocjacje z dłużnikiem, zarządcą, nadzorcą i innymi wierzycielami w ramach różnych form restrukturyzacji.

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń