Data: 05.06.2024 - 06.06.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Szkolenia skierowane są do:

 • osób, które w organizacji zajmować się będą zapobieganiem ryzyku korupcji
 • osób narażonych na ryzyko korupcji

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak rozpoznać mechanizmy korupcji i źródła jej powstawania
 • jakie są symptomy działań korupcyjnych
 • jakie uniknąć ryzyka korupcji w związku z wykonywanie m zadań w organizacji
 • jakie są zasady postępowania w przypadku podejrzenia korupcji i działań korupcyjnych
 • jakie są dobre praktyki w zakresie tworzenia i utrzymywania wewnętrznego systemu przeciwdziałania korupcji

 

Rozwiń

Program

Obszar compliance i audytu

1. Przyczyny występowania i symptomy
• jak rozpoznać, typowe zachowania sprzyjające korupcji i co na nią wskazuje

2. Źródła ryzyk korupcyjnych
• w relacjach biznesowych i w kontaktach z przedstawicielami podmiotów publicznych
• polityka prezentowa – dobre praktyki

3. Konflikt interesów – zasady postępowania
• rodzaje konfliktu interesów, sposoby unikania, zasady zgłaszania u ujawniania
• zarządzanie konfliktem interesów, zasady postępowania

4. Jak można popełnić przestępstwa korupcyjne?
• prawne i nie tylko prawne konsekwencje czynów korupcyjnych dla pracowników

5. Sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej
• reakcja w sytuacji podejrzenia działań korupcyjnych, w sytuacji propozycji korupcyjnej, sposoby postępowania i zasady asertywnej postawy
• algorytm postępowania – bezpieczeństwo pracownika
• dobre praktyki w zakresie postępowania w przypadku ryzyka korupcji

6. Utrzymywanie świadomości antykorupcyjnej w organizacji
• szkolenia ich zakres, działania prewencyjne
• zasady komunikacji w relacjach z podmiotami zewnętrznymi

7. Dobre praktyki w zakresie wewnętrznego systemu zapobiegania nadużyciom i korupcji
• zakres polityki antykorupcyjnej i procedur w organizacji
• whistleblowing i działania następcze
• rola i zadania osoby odpowiedzialnej za zgodność z regulacjami antykorupcyjnymi

 

 

 

Obszar ryzyka
(działy zakupów, sprzedaży, projektów, marketingu, relacji z podmiotami publicznymi, zawierania umów i inne)

1. Przyczyny występowania i symptomy
• jak rozpoznać, typowe zachowania sprzyjające korupcji i co na nią wskazuje

2. Źródła ryzyk korupcyjnych
• źródła ryzyka korupcji w relacjach biznesowych i w kontaktach z przedstawicielami podmiotów publicznych

3. Konflikt interesów – zasady postępowania
• rodzaje konfliktu interesów, sposoby unikania, zasady zgłaszania u ujawniania

4. Jak można popełnić przestępstwa korupcyjne?
• prawne i nie tylko prawne konsekwencje czynów korupcyjnych dla pracowników

5. Sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej
• przykłady różnych zachowań korupcyjnych
• reakcja w sytuacji podejrzenia działań korupcyjnych, w sytuacji propozycji korupcyjnej,  sposoby postępowania i zasady asertywnej postawy
• algorytm postępowania – bezpieczeństwo pracownika
• dobre praktyki w zakresie postępowania w przypadku ryzyka korupcji

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń