Data: 06.04.2022 - 07.04.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
ONLINE
6/10 wolnych miejsca
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Siła i odporność psychiczna w świecie VUCA Program Trener

W obliczu trwających zmian oraz epidemii słowo: „odporność” nabrało wyjątkowego znaczenia.

Potrzebujemy jej zasobów do obrony przed zagrażającym wirusem. Silny układ odpornościowy działa jak tarcza osłaniająca przed potencjalnym atakiem. Zważywszy na fakt, iż system obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym, warto zadbać o ich efektywną współpracę.

Kondycja psychiczna wpływa znacząco na odpowiedź immunologiczną naszego organizmu, długotrwały stres, nierozładowane napięcia mogą ją osłabić, a dobrostan emocjonalny – wzmocnić. Im bardziej jesteśmy odporni, tym łatwiej nam mierzyć się z codziennymi problemami i przetrwać nawet najtrudniejsze kryzysy: osobiste, rodzinne, zawodowe, czy społeczne. Im większa w nas siła psychiczna, tym lepiej radzimy sobie z przeciwnościami, naciskami i ograniczeniami, szybciej wracamy do równowagi po życiowych wstrząsach i dokonujemy lepszych wyborów.

Korzyści dla uczestników:

•Przygotowanie do zarządzania w czasach VUCA – znalezienie za i przeciw.
•Rozumienie znaczenia siły i odporności  psychicznej w aktualnych czasach
•Wykształcenie w sobie wysokich wyników siły i odporności psychicznej
•Doskonalenie postaw w zmianie sprzyjających wynikom biznesowym
•Skuteczne budowanie pewności siebie
•Zarządzanie własnymi emocjami i emocjami innych osób
•Poznanie skutecznych sposobów wywierania wpływu
•Efektywne podejście do zmian i wyzwań
•Budowanie zaangażowania i wytrwałości w dostarczaniu dobrych wyników

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

I. ŚWIAT VUCA

•Jaki jest i w jaki sposób się w nim znaleźć?
•Odpowiedź biznesu na anagram VUCA
•Expose Lidera (dopasowane do Uczestników)

II. EMOCJE W ŚWIECIE VUCA

•Stres, lęk, bezradność, jak sobie z nimi radzić osobiście?.
•Jak opanować niepokojące myśli?
•Jak utrzymać efektywność pracy w sytuacji stresu?
•Praca i rodzina jak wprowadzić balans.

III. SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W BADANIACH

•Prezentacja badań nad siłą i odpornością psychiczną w biznesie i jej wpływem na osiągane przez nas wyniki. Analiza różnych profili pracowników i konsekwencji z nich wynikających.

IV. 4 KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ:

•Pewność siebie (pewność siebie w relacjach interpersonalnych i wiara w swoje umiejętności)
•Podejście do zmian i wyzwań
•Poczucie wpływu (wpływ na własne życie i kontrola emocji).
•Zaangażowanie/Wytrwałość

9:00

Dzień II

I. PEWNOŚĆ SIEBIE (pewność siebie w relacjach interpersonalnych i wiara w swoje umiejętności)

•Różne przejawy braku pewności siebie i dużej pewności siebie
•Silne strony i obszary do rozwoju
•Monolog wewnętrzny – czym jest, co oznacza?
•Przekonania wspierające i ograniczające

II. PODEJŚCIE DO ZMIAN I WYZWAŃ

•Postawy wobec zmian i wyzwań – Model Petera Blocka
•Transformator zmiany
•Ćwiczenie w grupach – przykłady zachowań człowieka na ich stanowisku w każdej z postaw.

III. POCZUCIE WPŁYWU (WPŁYW NA WŁASNE ŻYCIE I KONTROLA EMOCJI)

•Co oznacza poczucie wpływu?
•Wprowadzenie pojęcia wew. i zew. – sterowności

IV. ZAANGAŻOWANIE/WYTRWAŁOŚĆ

•W jaki sposób realizujemy cele?
•Odwrócony sposób dążenia do celów
•Samodyscyplina i jej znaczenie w realizacji celów

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń