Data: 20.05.2024 - 21.05.2024
2 dni
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie roli lidera
 • Rozwój cech przywódczych, budowa własnego autorytetu, odwaga lidera i pewność siebie
 • Nabycie umiejętności właściwego komunikowania idei oraz delegowania zadań
 • Rozwój kompetencji pozwalających na umiejętne reagowanie na opór i angażowanie pracowników w realizację decyzji
 • Nabycie umiejętności skutecznego argumentowania, wywierania wpływu oraz motywowania
 • Poznanie metod i założeń budowania sprawnie funkcjonujących zespołów

Zakres wiedzy i umiejętności doskonalonych na szkoleniu:

 • Jak sprawnie przewodzić innymi
 • Rozwój zachowań odpowiednich dla lidera
 • Sprawne budowanie własnego autorytetu
 • Nabranie odwagi i pewności siebie
 • Nabycie umiejętności właściwego komunikowania idei oraz delegowania zadań
 • Umiejętne reagowanie na opór i angażowanie pracowników w realizację decyzji
 • Skuteczne argumentowanie, wywieranie wpływu oraz motywowanie
 • Umiejętność budowania sprawnie funkcjonujących zespołów
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Wstęp

 • Nasze cele
 • Pytanie
 • Czy się troszczymy

2. Od czego zależy mój sukces, jako lidera w zarządzaniu zespołem?

 • Na początek ustal zasady!
 • Ludzie nie czytają w myślach!
 • Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić

3. Co odróżnia zespół od grupy?

 • Bo każdy człowiek ma…

4. Co odróżnia lidera od szefa?

 • Tradycyjny “szef” a „lider” organizacji
 • 3 typy menedżerów. Etyka? Przecież i tak chodzi o pieniądze!
 • Test. Czy jesteś trudnym szefem?

5. Recepta na dobrą komunikację z innymi – czyli jak być lubianym przez innych?

 • Co robią przywódcy, liderzy, ludzie sukcesu?
 • Sześć prostych słów
 • Ćwiczenie – szklanka, zasady pracy w zespole

6. Przywództwo – co to jest?

 • A co to jest służebne przywództwo?
 • Czym może służyć lider wyższy rangą?
 • A czym jest przywództwo strategiczne?
 • Co łączy liderów/przywódców organizacji wygrywających?
 • Być liderem – co warto rozwijać u siebie? IE

7. Co mówią statystyki na temat liderów w firmach polskich?

 

9:00

Dzień II

1. Klient wewnętrzny

 • Rola „dlaczego”
 • Patrz oczami drugiego człowieka

2. Motywowanie

 • Motywacja pozytywna i negatywna
 • Motywacja wg Davida McClellanda
 • Motywacja wg Abrahama Maslowa
 • Dobry menadżer – przywódca to…

3. Bycie menedżerem zobowiązuje

 • Wykres – 3 fazy
 • 4 kroki reakcji na zmiany

4. Delegowanie zadań

 • O stopień wyżej niż stan świadomości pracownika
 • Jak delegować na stałe zadania w dół?
 • Pomocna tabela

5. Delegowanie uprawnień – Empowerment – uprawomocnienie

 • Japońska i amerykańska metoda podejmowania decyzji

6. Nagradzanie, chwalenie i krytykowanie

 • Kiedy, kogo?
 • Kanapka krytyki

7. Na zakończenie

 • Kogo polecam
 • Podsumowanie

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń