Data: 20.04.2022
1 dzień
Cena: 2995,00zł/os.
Warszawa
30 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2995,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Praca w Reklamacjach jest tzw. pracą z człowiekiem, to znaczy, że rozpatrujący wnioski reklamacyjne w organizacjach finansowych mają do czynienia z ludźmi sobie obcymi, których przywiódł do nich błąd ich firmy. Nie trudno sobie wyobrazić, że taka skarga często nosi znamiona negatywnych emocji. W końcu wszyscy lubimy, kiedy płacimy i rzeczy działają bezawaryjnie.

Reklamacje w instytucjach finansowych można składać na wiele sposobów, bo na to zezwala prawo – właściwie każdy kanał komunikacji może być wykorzystany do wyrażenia niezadowolenia z usługi. Niemniej świat reklamacji w instytucjach finansowych różni się od reszty sektorów.

Przede wszystkim zależało mi na praktycznych przykładach, które były procesowane przez występujących z prelekcją. Takimi przykładami organizacje finansowe nie chcą się dzielić publicznie, zasłaniając się tajemnicą firmową, co jest zrozumiałe.

Żeby zorganizować spotkanie jednodniowe, na pięciu prelegentów, poświęciliśmy czas i energię, jaką normalnie wykorzystujemy do stworzenia dwudniowej konferencji.

Żywiąc nadzieję, że program spotkania okaże się dla Państwa atrakcyjny,

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do zgłaszania uczestnictwa,

Aleksandra Borowska

Project Manager.

Rozwiń

Program

Środa, 20 kwietnia

9:00

Rozpoczęcie spotkania. Sesja networkingowa

9:15

Prawne aspekty w pigułce

• Jakie są ustawowe wymogi w treści i terminie odpowiedzi na złożone reklamacje.
• Prawne aspekty błędnych odpowiedzi.
• Sankcje za niedotrzymanie terminów.

10:30

Doświadczenia klienta reklamacyjnego

• Usprawnienie procesów obsługi reklamacji – budowania pozytywnych relacji w oparciu o wiedzę płynącą z tych procesów.
• Usprawnienie w komunikacji reklamacyjnej – badanie głosu klienta w tym procesie.

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Restrukturyzacja szansą na lepszy proces reklamacyjny?! – case study

• Zadanie nie do wykonania – znacząca redukcja zatrudnienia w reklamacjach.
• Czy zmniejszony wpływ reklamacji wystarczy? Poszukiwanie potencjalnych źródeł oszczędności.
• Co jeszcze można zrobić by osiągnąć cel? Wykorzystanie narzędzi optymalizacji procesów.
• Jak zapobiec katastrofie? Ryzyka związane z nowym procesem i jego wdrożenie.
• Jak rzeczywistość zweryfikowała plany? Wdrażanie zmiany krok po kroku.
• Czy cel został osiągnięty?

12:45

Przerwa na lunch

13:45

Rola reklamacji w zarządzaniu jakością i compliance w instytucji rynku finansowego

• Prawidłowy proces wewnętrzny – połowa sukcesu za nami.
• Dlaczego reklamacje mogą być „prezentem” dla systemu compliance i bieżącego nadzoru nad jakością sprzedaży?
• Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – wykorzystanie reklamacji klientów jako miernik i narzędzie do podnoszenia jakości obsługi w firmie.

14:45

Przerwa na kawę

15:00

Faktor vs Przedsiębiorca. Rozwiązywanie reklamacji poprzez relacje z Klientem.

• Sposoby zgłaszania reklamacji przez Klientów Faktoringowych.
• Rozwiązywanie reklamacji przez Faktorów.
• Na co najczęściej zgłaszają reklamacje Klienci Faktoringowi?

16:00

Planowane zakończenie spotkania, podsumowanie, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także