Data: 18.09.2019
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina w ramach Contact Center to robotyka. Boty, chat-boty, voice-boty są póki co pierwszym kontaktem na linii client service, ale dynamika rynku wskazuje, że jest kwestią czasu, kiedy będą odpowiedzialne za całość relacji z klientem.

Na rynku polskim wciąż mało jest przykładów ukończonych i wdrożonych projektów, o których firmy chcą opowiedzieć na forum. Nam udało się zgromadzić 8 przykładów takich wdrożeń.

Kameralna konferencja, o charakterze warsztatu jest świetną okazją do poznania sekretów i specyfiki sztucznej inteligencji (AI), która obecna od dekady w ramach back office’u wkracza do Contact Center.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W CONTACT CENTER jest właśnie taką konferencją.

Warto na niej być.

Około półtora roku rozmawiałem konstruując inne projekty z naszymi prelegentami i byłymi uczestnikami. Wszystko po to, żeby zgromadzić wystarczającą ilość ukończonych projektów, które firmy in-house zgodzą się przedstawić na forum.

Zapraszam i zachęcam do zgłaszania udziału, bowiem już po pierwszych tygodniach sprzedaży mogę zapewnić iż ilość miejsc szybko się zmniejsza J

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

Rozwiń

Program

Środa, 18 września

09:45

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

10:00

Dążenie do digitalowej doskonałości.

•Zarządzanie zaangażowaniem klienta w omnikanałowej rzeczywistości
•Rozwój i promowanie self service
•AI we wsparciu konsultantów (krok 1 w automatyzacji obsługi klienta)
•Kiedy obsługiwać BOTem a kiedy angażować człowiek

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Rok z Max’em – od niemowlęcia do żłobka…

•Kiedy wdrożenie bota ma sens biznesowy?
•Najtrudniejsze chwile w projekcie.
•Dlaczego warto rozumieć jak bot działa?
•Jak planować jego rozwój i szacować potencjał.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Praktyczne aspekty automatyzacji procesów biznesowych na przykładzie Gothaer TU S.A.

•Wdrożenie RPA – z czym się to wiąże?
•Procesy – weryfikacja i automatyzacja = optymalizacja
•Koszty vs korzyści

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Zarządzanie ruchem połączeń w multikanałowym contact center w dobie automatyzacji

•Rozwój kanałów kontaktów
•Multikanałowość w perspektywie klienta i pracownika CC
•Automatyzacja jako wsparcie sprawnej obsługi klienta

15:30

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania

16:00

Spotkanie integracyjne

Czwartek, 19 września

09:45

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

10:00

„Ludzie i roboty” – miejsce automatyzacji w współczesnej obsłudze Klienta

•Czym jest robot?
•Gdzie człowiek a gdzie robot?
•Przykłady robotów w obsłudze Klienta

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Teoria ewolucjonizmu zdalnej obsługi Klienta segmentu bankowego z perspektywy wewnętrznej oraz Klienta. Analiza porównawcza poparta przykładami.

•Skąd przychodzimy: – Era obsługi posprzedażowej w ograniczonej ilości kanałów; – CC jako główny kanał serwisowy oparty głównie na voice; – Era cross-sell w kanale Contact Center
•Gdzie jesteśmy: – Era automatyzacji, robotyzacji i migracji do self-service w procesach i kanałach oraz tendencje zmian ich utylizacji
•Dokąd zmierzamy: – Rola „human touch” w zautomatyzowanym świecie bankowości i wyzwania z tym związane

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Automatyzacja obsługi klienta

•Czym jest zjawisko automatyzacji?
•Obsługa klienta jako proces
•Narzędzia do automatyzacji w procesach obsługi klienta
•Automatyzacja w komunikacji wewnętrznej
•Przyszłość automatyzacji

14:30

Przerwa na kawę

14:45

Projektowanie doświadczeń w chat bocie obsługowym PLAY

•UX w konwersacji- czemu to ważne?
•Tworzenie osobowości robota zgodnej z charakterem marki
•Projektowanie UX w konwersacji
•Testy użyteczności dla interfejsu konwersacyjnego

15:45

Planowane zakończenie spotkania

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także