Data: 23.09.2020 - 24.09.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
29 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Kiedy przygotowywaliśmy pierwszą edycję tego spotkania, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i zainteresowania wśród zaproszonych firm. Trudno było skomponować program tego wydarzenia, bowiem mało było przykładów na rodzimym rynku ukończonych projektów AI w ramach Contact Center, a jeszcze mniej firm chciało o tym opowiedzieć. Mniej więcej półtora roku zajęło nam podtrzymanie kontaktu i pozyskanie wystarczającej ilości prelegentów z ciekawymi tematami na nasz kongres.

Krótko; udało się. Następnym etapem było aktywne pozyskiwanie uczestników. Musieliśmy przerwać po miesiącu. Cieszyliśmy się z zainteresowania, ale ilość zgłoszeń wciąż rosła i rosła. Mimo zamknięcia procesu aktywnej sprzedaży, nadal trwała bierna – odbieraliśmy zgłoszenia mimo braku inicjatywy z naszej strony. Musieliśmy zmienić miejsce wydarzenia.

Na rynku polskim wciąż mało jest przykładów ukończonych i wdrożonych projektów, o których firmy chcą opowiedzieć na forum. My chcemy znowu pokazać przynajmniej 8-10 w ciągu dwóch dni. Wiele się dowiedzieliśmy na ostatnim spotkaniu i dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami – dzięki Wam II edycja będzie jeszcze lepsza!

Najszybciej rozwijająca się dziedzina w ramach Contact Center to sztuczna inteligencja. Boty, chat-boty, voice-boty są póki co pierwszym kontaktem na linii client service, ale dynamika rynku wskazuje, że jest kwestią czasu, kiedy będą odpowiedzialne za całość relacji z klientem.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W CONTACT CENTER II EDYCJA jest konferencją, na którą warto się wybrać.

Zapraszam i zachęcam do wczesnego zgłaszania udziału, bowiem mogę zapewnić że ilość miejsc szybko będzie się zmniejszać 🙂

Rozwiń

Program

23 września

9:30

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

9:45

Chatbot w InPost – od pomysłu do wdrożenia; case study.

•Identyfikacja procesów do automatyzacji.
•Styl i język komunikacji z użytkownikiem.
•Wyniki wdrożenia bota

10:45

Przerwa na kawę

11:00

Analogowo-cyfrowe małżeństwo z rozsądku i jego transformacja w warunkach pandemii COVID 19 – case study.

•Biznesowa konieczność połączenia analogowej infrastruktury CC z rozwiązaniem chmurowym bez
użycia API – transformacja bieżącego wykorzystania użytkowanej infrastruktury w rozwiązanie
podporządkowane logice autonomicznego, nadrzędnego rozwiązania contact center.
•Kontynuacja dotychczasowej działalności biznesowej i rozwój możliwości outsourcingowych z wykorzystaniem hybrydy analogowo-chmurowej.
•Migracja środowiska analogowego do infrastruktury chmurowej w warunkach pracy zdalnej i ograniczeń pandemii.
•Wdrożenie mieszanej struktury działalności wewnętrznego CC – praca stacjonarna na zmigrowanym środowisku i uruchomienie alternatywnych zdalnych stanowisk do pracy w domu w przypadku zaostrzenia pandemii i braku możliwości pracy stacjonarnej.

12:00

Przerwa na lunch

13:00

Selfservice, bot czy wciąż człowiek „z krwi i kości”- jak budować doświadczenie klienta w ekstremalnych warunkach 2020 r.

•W jakich procesach klient potrzebuje pomocy, wsparcia człowieka a gdzie jest w stanie poradzić sobie sam?
•Czy edukacja klienta to koszt czy zysk?
•Jak uczyć klienta selfservice- przykłady z mBankowego świata .
•Prosta komunikacja kluczem do sukcesu

14:00

Przerwa na kawę

14:15

Automatyczni asystenci, czyli projektowanie automatyzacji w Allegro

•Chatboty – jak wdrożyliśmy Allinę (dane, intencje, projektowanie ścieżek konwersacyjnych).
•Rozumienie intencji Klienta – jak ułatwić życie konsultantom.
•Badania UX – czyli dlaczego firmy tworzą kobiece chatboty.

15:30

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania oraz transfer na spotkanie integracyjne.

24 września

9:30

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

9:45

Przyszłość obsługi klienta – wdrożenie voicebota, a pandemia COVID 19

•Otoczenie biznesowe.
•Poznajmy się – co umie nasz BOT?
•Kiedy klient nie chce rozmawiać z BOTem…
•Jak planować wdrożenie BOTa?

10:45

Przerwa na kawę

11:00

CzatBot w Contact Center od strony biznesowej. BNP case study

•Wybór rozwiązania pod potrzeby biznesowe.
•Tworzenie CzatBota konwersacyjnego.
•Wyzwania operacyjne na etapie organizacji i wdrożenia.
•Efekty wdrożonego rozwiązania.
•Wnioski i nauka na przyszłość

12:00

Przerwa na lunch

13:00

Automatyzacja rozwiązań obsługowych jako źródło pozytywnych doświadczeń klientów i pracowników

•Automatyzacja jako wsparcie i nowy filar motywacji pracowników – uzasadnienie wprowadzenia zmian obsługowych z perspektywy klientów i z perspektywy pracowników.
•Złożoność procesów i systemów i ich wpływ na rotację i utrzymanie pracowników.
•Automatyzacja wybranych procesów obsługowych – case study.
•Czy to działa i się opłaca? Efekty wprowadzonych zmian

14:00

Przerwa na kawę

14:15

Czatbot w firmie kurierskiej - magia czy dobrze zaprojektowany mechanizm?

•Czy bot uzupełnia czy zastępuje mechanizmy CC?
•Big Data czy Excel?
•DPDBot, Red i Leonard – doświadczenia DPDGroup w tworzeniu botów

15:15

Planowane zakończenie spotkania

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także