Data: 03.12.2020 - 04.12.2020
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
5/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Talenty wg Gallupa: Jak zarządzać potencjałem pracowników i budować przewagę organizacji Program Trener

Co jest kluczem do skutecznego przywództwa? To pytanie zadaje sobie wielu liderów na całym świecie. Instytut Gallupa przeprowadził badanie, w którym zapytał ponad 10 000 osób, co sprawia, że chcą podążać za swoimi liderami?

Z analizy ich wypowiedzi wyłoniły się 3 kluczowe strategie.

1. Najbardziej efektywni liderzy zawsze wspierają rozwój Mocnych Stron

W organizacjach, w których przełożeni koncentrują się na słabościach ludzi, szanse na zaangażowanie pracowników są minimalne – tylko 1 na 11 pracowników będzie wykonywać swoje zadania chętnie i rzetelnie. Kiedy jednak optyka się zmienia i managerowie zaczynają koncentrować się na Mocnych Stronach, zaangażowanie rośnie ośmiokrotnie! To przekłada się także na subiektywne poczucie dobrobrostanu pracowników.

2. Najbardziej efektywni liderzy otaczają się odpowiednimi ludźmi

Skuteczni liderzy rozumieją, że potrzebują w swoim otoczeniu osób, posiadających uzupełniające się kompetencje. Żaden człowiek nie jest wszechstronny, ale odpowiednio zbudowany zespół – jak najbardziej.

3. Najbardziej efektywni liderzy interesują się i rozumieją potrzeby swojego Zespołu.

Skuteczność najlepszych zespołów opiera się na pewnego rodzaju wymianie. Pracownicy dają z siebie to, co najlepsze, przyczyniając się do sukcesów biznesowych całego zespołu i organizacji. Liderzy z kolei muszą być uważni na potrzeby swoich pracowników. Zaufanie, empatia, stabilizacja i nadzieja na przyszłość są kluczowymi elementami, o które musi zadbać lider.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

• Jak rozwinąć swoje kompetencje przywódcze?
• Jak motywować swoich pracowników?
• Jaki styl zarządzania jest najbardziej efektywny?
• Jak dobierać swoich współpracowników?
• Jak zoptymalizować pracę swojego zespołu?
• Jak skuteczniej komunikować się ze swoim zespołem?
• Jak wydobyć kreatywność i zapał ze swojego zespołu?

Ten proces jest dla Ciebie!

Rozwiń

Program

Zakres tematyczny warsztatów:

• Poznasz specyfikę 34 talentów Instytutu Gallupa: filtrów warunkujących sposób myślenia i działania Twojego i Twoich pracowników
• Zrozumiesz 4 główne domeny Mocnych Stron
• Odkryjesz, dlaczego różnorodność jest kluczowa dla zachowania maksymalnej efektywności zespołu
• Dowiesz się, czym jest dynamika talentów i lepiej zrozumiesz interakcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi cechami
• Zrozumiesz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i rotacji pracowników
• Przekonasz się o tym, jak kultura zarządzania w oparciu o Mocne Strony wspiera zaangażowanie i efektywność pracowników

Do kogo kierowane są warsztaty?

Do managerów, liderów i ekspertów HR, którzy chcą zrozumieć w jaki sposób wykorzystać Talenty Gallupa do poprawienia jakości współpracy i podniesienia efektywności oraz zaangażowania w swoich organizacjach.

Jak wygląda proces:

• Przed warsztatem uczestnicy otrzymają link do wypełnienia kwestionariusza mającego na celu wykrycie 5 dominujących cech (talentów), odzwierciedlających charakterystyczny dla danej osoby styl działania, myślenia i odczuwania. Badanie Clifton StrengthsFinder™ dostępne jest on-line w języku polskim.
• Każdy uczestnik otrzyma mailowo swój wynik wraz z raportem (w jęz. angielskim lub polskim, w zależności od wybranego pakietu) oraz zadaniem pre-work, które będzie bazą do pracy na warsztacie.
• Uczestnicy mailowo otrzymają komplet materiałów i ćwiczeń do pracy w trakcie warsztatu.
• 2-dniowy warsztat został zaprojektowany w taki sposób, by efektywnie łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi, interaktywnymi ćwiczeniami, przygotowując liderów do wprowadzenia zmian w swoich zespołach “od jutra”.
.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora

 

Rozwiń