Data: 10.12.2020 - 11.12.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Cena online: 1995,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Korzyści dla uczestników:

 • Wiedza o tym, jak i z kim można budować zaangażowanie i samodzielność pracowników
 • Poznanie modelu Lencioniego pozwalającego na zwiększanie odpowiedzialności i zaangażowania u pracowników
 • Poznanie sposobów na rozwijanie w pracownikach samodzielnego myślenia i działań proaktywnych
 • Wiedza o postawach i zachowaniu przełożonego wspierających samodzielność pracowników
 • Poznanie narzędzia jakim jest Action Learning i jego wpływu na wzrost samodzielności u pracowników

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Wzrost odpowiedzialności i samodzielności pracowników – jak go osiągnąć?

1. Badania o budowaniu odpowiedzialności pracowników i jakie to daje korzyści organizacji?

2. Model Lencioniego – jak przezwyciężyć dysfunkcje w zespole aby zwiększyć samodzielność i zaangażowanie.

 • Jak zbudować zaufanie w zespole
  • Konstruktywna informacja zwrotna
  • Udzielanie wsparcia w określonych inicjatywach
  • Oferowanie drugiej szansy przy popełnionych błędach, pozwolenie na wyciągnięcie wniosków
  • Pozwolenie na przejęcie inicjatywy w wykonywaniu określonych zadań
 • Jak przezwyciężyć obawę przed konfliktem
  • Prowadzenie regularnych spotkań w trakcie których każdy ma prawo wypowiedzieć się na dany temat,
  • Uzgodnione warunki spotkań, stworzenie przestrzeni zaufani i akceptacji.
  • Możliwość dyskusji na określony temat, monitorowanych przez lidera

3. Kultura organizacyjna a zachowania pracowników.

4. Delegowanie – jako proces w organizacji składający się na procedury i umiejętności niezbędne dla budowania zaangażowania i samodzielności pracowników.

5. Samodzielne myślenie vs wykonywanie poleceń – czego oczekuje nasza organizacja? Co trzeba zrobić, aby uwolnić samodzielne myślenie?

6. Rola lidera w usamodzielnianiu pracowników: postawa i zachowania lidera, jego umiejętności.

7. Motywowania, inteligencji emocjonalnej i wspierania zmiany.

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Metody i techniki wspierające samodzielność i odpowiedzialność pracowników

8. Zmiana – moja zmiana nastawienia , zmiana jako kompetencja organizacji, jako wartość w kulturze organizacji oraz jako metoda na zwiększenie samodzielności.

 • Akceptowanie zmian jako umiejętność zachowywania poczucia bezpieczeństwa.
 • Emocjonalne koszty zmiany i sposoby ich ograniczania.

9. Metody wspierające samodzielność grup w organizacji (korzyści i pułapki każdej z nich):

 • Docenianie zespołu oraz indywidualnego wkład każdego z członków,
 • Prowadzenie regularnych rozmów na temat postępów w realizacji celów,
 • Zachęcanie do wzajemnego motywowania się pomiędzy członkami zespołu,

10. Action Learning – nauka metody i ćwiczenia praktyczne

 • Otwartość na wypowiadane zdanie członków zespołu,
 • Wspólna burza mózgów, podczas określania celów biznesowych,
 • Jasny, sprecyzowany i zrozumiały cel oraz zasady współpracy,

11. Wypracowanie planu rozwojowego dla mojej organizacji zakładającego wzrost samodzielności i zaangażowania pracowników (pomoc konsultanta i grupy)

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe i lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl.
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku niedokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także