Data: 15.02.2024
1 dzień
Cena: 1495,00zł/os.
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

User Experience - Jak udoskonalić Twój produkt Program

User Experience w pigułce – dla menedżerów.
Jak zaprojektować lepszy produkt i udoskonalić istniejący?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:
• Jesteś menedżerem zarządzającym rozwojem strony, aplikacji lub usługi
• Zarządzasz zespołem pracującym nad nową stroną, aplikacją lub usługą
• Czujesz, że można zwiększyć ilość klientów, poprawić użyteczność i intuicyjność swoich produktów ale nie wiesz jak
• Nie masz w zespole specjalisty UX, a może masz i chcesz go lepiej rozumieć
• Chcesz wiedzieć jak projektować lepsze produkty w przyszłości
• Jesteś zainteresowany zdobyciem nowych kompetencji

Cele szkolenia:
• Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych etapów związanych z procesem projektowania i udoskonalania aplikacji, produktu cyfrowego lub usługi
• Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i wprowadzenie w zagadnienia związane z User Experience
• Przygotowanie uczestników do pracy z zespołem projektowym, developerskim i klientami

Zalety:
• Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z niezbędną ilością pojęć i teorii
• Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka oraz doświadczonego trenera i wykładowcę który współpracował z wieloma zespołami z największych korporacji jak i software house’ów
• W sposób ciekawy i przystępny omówione będą nawet najbardziej zawiłe zagadnienia związane z User Experience

Czas szkolenia:
1 dzień szkoleniowy

Forma prowadzenia szkolenie:
Szkolenie będzie miało formę warsztatów online.

Rozwiń

Program

9:00

Wprowadzenie do User Experience

1. Podstawowe pojęcia i definicje User Experience, User Centered Design, Design Thinking

2. Etapy procesu projektowania i poprawy User Experience aplikacji, produktu, usługi

3. Która metodyka projektowa będzie najlepsza?

Wydobywanie wymagań, badanie użyteczności, prezentowanie wymagań

4. Metody zbierania wymagań – dopasowanie do projektu i użytkowników
• wywiady – jak rozmawiać, by dowiedzieć się tego czego klient nam nie mówi
• obserwacje – zobacz swoich użytkowników, a będziesz wiedział czego im brakuje
• audyt ekspercki – jak odnaleźć samemu elementy do poprawy na stronie i w aplikacji
• ćwiczenia

5. Jak opisać wymagania i ograniczenia użytkownika
• Persony – wszystko co powinieneś wiedzieć o swoich użytkownikach
• ćwiczenia

6. Jak przeanalizować sposób korzystania użytkowników z naszej strony i aplikacji
• customer journey map
• analiza kluczowych punktów styku klienta z usługą
• ćwiczenia i case study

Projektowanie i prototypowanie

7. Narzędzia i techniki prototypowania
• ćwiczenia w dedykowanym narzędziu

Testowanie użyteczności i weryfikacja przyjętego rozwiązania

8. Metody testowania użyteczności
• testy zadaniowe
• testy A/B
• case study i ćwiczenia

 

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń