Data: 14.05.2024 - 15.05.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Szkolenie z VBA w Excelu jest skierowane do osób, które chcą poznać język programowania VBA (Visual Basic for Applications) oraz nauczyć się jak go wykorzystać w Excelu w celu automatyzacji pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.

Szkolenie to jest odpowiednie dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność i oszczędzić czas w pracy z programem Excel, a także dla tych, którzy chcą poznać bardziej zaawansowane funkcjonalności programu.
Szkolenie z VBA w Excelu jest szczególnie przydatne dla analityków, programistów, projektantów baz danych, ekonomistów, finansistów oraz dla wszystkich, którzy na co dzień pracują z danymi w Excelu.

Celem szkolenia z VBA w Excelu jest:
1. Automatyzacja zadań: dzięki VBA można napisać makro, które wykonuje określone czynności w jednym kliknięciu lub skrócie klawiaturowym, co znacznie przyspiesza pracę i minimalizuje błędy.
2. Tworzenie niestandardowych funkcji: VBA umożliwia tworzenie niestandardowych funkcji, które mogą być używane w formułach Excela. Dzięki temu można dostosować funkcjonalność programu Excel do konkretnych potrzeb biznesowych i obliczeniowych.
3. Interakcja z użytkownikiem: VBA umożliwia tworzenie interaktywnych formularzy i dialogów, które ułatwiają użytkownikom wprowadzanie danych i manipulowanie nimi.
Nauka VBA w Excelu otwiera drzwi do zaawansowanej personalizacji i automatyzacji pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Umożliwia dostosowanie Excela do specyficznych potrzeb i przyspiesza wykonywanie zadań, co z kolei zwiększa produktywność i efektywność pracy.

Wymagania względem uczestników:
• Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętności z zakresu Excela na poziomie zaawansowanym.
• Oprogramowania MS Office 2013 lub nowszego

Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

1. Co to są makra?
• Rozszerzenia plików z makrami, otwieranie pliku z makrami, bezpieczeństwo makr

2. Nagrywanie makr
• Karta Deweloper
• Nagrywanie makra i konstrukcja nazwy makra.
• Odwołania względne i bezwzględne
• Usuwanie makr i przypisywanie klawisza skrótu

3. Metody uruchamiania makr
• Biblioteka makr
• Uruchamianie za pomocą klawisza skrótu
• Własne przyciski do uruchamiania makr
• Uruchamianie makr z poziomu paska narzędzi szybki dostęp
• Uruchamianie z poziomu VBA

4. Edytowanie makr i pisanie makra w VBA
• Budowa edytora VBA i pasek menu
• Wprowadzenia do języka VBA – struktura kodu
• Korzystanie z Debuggera oraz okna Immediate Window
• Optymalizowanie kodu
• Konstrukcja With..End With

5. Wstęp do programowania w VBA
• Obiekty, właściwości i metody – przeglądarka obiektów
• Sposoby odwoływania się do poszczególnych obiektów
• Tworzenie okien dialogowych MsgBox, InputBox
• Operatory: przypisania, matematyczne, tekstowe, logiczne
• Instrukcja warunkowa If i Select Case
• Zmienne – typy zmiennych,deklaracja zmiennych i konwersja danych

6. Pętle
• For, For Each, Do While/ Until

7. Obsługa błędów
• Typy błędów, istrukcja On Error

8. Funkcje w VBA
• Korzystanie z wbudowanych funkcji VBA – przykłady funkcji
• Korzystanie w funkcji Excel na poziomie VBA
• Tworzenie własnych funkcji
• Stosowanie własnych funkcji w arkuszu i innych skoroszytach

9. Formularze
• Projektowanie formularzy, przypisywanie zdarzeń, uruchamianie formularzy

10.Dostępność kodu VBA w innych plikach Excela
• Tworzenie dodatku w programie Excel
• Skoroszyt makr osobistych

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń