Data: 16.05.2024 - 17.05.2024
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Ten dwudniowy kurs umożliwi uczestnikom wykorzystanie usługi Power Automate do automatyzacji procesów w Microsoft 365, bez konieczności programowania. Skoncentrujemy się na praktycznych zastosowaniach, które są dostępne dla użytkowników bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Wprowadzenie do Power Automate i automatyzacji w Microsoft 365
Czas trwania: 2 godziny

 • Przegląd usługi Power Automate w kontekście Microsoft 365
 • Zalety automatyzacji w środowisku Microsoft 365
 • Omówienie interfejsu użytkownika i podstawowych funkcji Power Automate

2. Tworzenie prostych przepływów automatyzacji
Czas trwania: 3 godziny

 • Wybór szablonu przepływu
 • Konfiguracja wyzwalaczy (np. nowy e-mail, aktywność w SharePoint) i akcji
 • Testowanie i uruchamianie przepływów

3. Zaawansowane techniki automatyzacji w Microsoft 365
Czas trwania: 3 godziny

 • Przetwarzanie warunkowe i akcje warunkowe
 • Użycie pętli do powtarzania akcji na wielu elementach
 • Obsługa wyjątków i błędów w przepływach

4. Praca z danymi i integracja z aplikacjami w Microsoft 365
Czas trwania: 3 godziny

 • Wykorzystanie zmiennych do przechowywania danych
 • Integracja z aplikacjami, takimi jak SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive itp.
 • Przekształcanie i filtrowanie danych w przepływach
9:00

Dzień II

5. Zaawansowane funkcje Power Automate
Czas trwania: 2 godziny

 • Wykorzystanie wyrażeń do bardziej zaawansowanych obliczeń
 • Utworzenie niestandardowych powiadomień i alertów
 • Automatyczne generowanie dokumentów i raportów

6. Tworzenie formularzy i aplikacji z wykorzystaniem Power Automate
Czas trwania: 3 godziny

 • Tworzenie prostych formularzy zbierających dane od użytkowników
 • Wykorzystanie formularzy w przepływach automatyzacji
 • Integracja formularzy z listami i bibliotekami w SharePoint

7. Studia przypadków: Praktyczne zastosowania Power Automate w Microsoft 365
Czas trwania: 2 godziny

 • Wykorzystanie przepływów w realnych scenariuszach biznesowych
 • Optymalizacja przepływów pod kątem wydajności i bezpieczeństwa
 • Najlepsze praktyki w tworzeniu i zarządzaniu przepływami

8. Podsumowanie
Czas trwania: 1 godzina

 • Podsumowanie najważniejszych zagadnień
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy w rozwiązaniu zadania z wykorzystaniem Power Automate

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń