Data: 20.11.2024 - 21.11.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

To interaktywne szkolenie zostało zaprojektowane, aby uczestnicy mogli zrozumieć kluczowe różnice między metodologiami Waterfall i Agile oraz nauczyć się wybierać i stosować odpowiednią metodę w zależności od specyfiki projektu, z dodatkowym naciskiem na integrację sztucznej inteligencji (AI). Przez dwa intensywne dni uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną popartą licznymi praktycznymi ćwiczeniami, które obejmują także zastosowanie AI w zarządzaniu projektami, co pozwoli na skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie obu metodologii w codziennej pracy.

Dla kogo jest szkolenie:

 • menedżerów projektów
 • liderów zespołów
 • wszystkich którzy chcą poprawić swoje umiejętności zarządzania projektami

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich poziomów doświadczenia i oferuje bogatą mieszankę teorii wspartej praktycznymi ćwiczeniami, co pozwala uczestnikom na bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Integracja AI z metodami zarządzania: Uczestnicy nauczą się, jak włączyć sztuczną inteligencję do metodologii Waterfall i Agile, co pozwoli na efektywniejsze planowanie, monitorowanie i dostosowywanie projektów.
 • Zwiększenie efektywności projektów: Dzięki zdobyciu umiejętności wykorzystania AI, uczestnicy będą mogli automatyzować rutynowe zadania i skupić się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania projektami
 • Elastyczność w wyborze metody zarządzania: Uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im na świadomy wybór między metodą Waterfall a Agile w zależności od specyfiki projektu, co zwiększa adaptacyjność do zmieniających się warunków.
 • Zrozumienie, jak łączyć różne metody zarządzania projektami z AI: Uczestnicy będą wiedzieli, jak korzystać z zalet obu metodologii, wzbogacając je o możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja.

Zastosowane praktyki szkoleniowe:

 • Prezentacje i dyskusje prowadzone przez doświadczonych trenerów
 • Case studies i analizy scenariuszy rzeczywistych projektów
 • Warsztaty praktyczne z symulacjami zarządzania projektami
 • Interaktywne ćwiczenia grupowe na żywo
 • Sesje Q&A, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł 1
Podstawy metodologii Waterfall i Agile

 • Wprowadzenie do obu metodologii, ich historia i kluczowe cechy
 • Porównanie Waterfall i Agile: zalety, wady i idealne scenariusze użycia

Moduł 2
Waterfall w praktyce

 • Szczegółowe omówienie faz projektu Waterfall: inicjacja, planowanie, wykonanie, monitorowanie i zamknięcie
 • Case studies pokazujące efektywne zastosowanie Waterfall w odpowiednich typach projektów

Moduł 3
Agile w praktyce

 • Dyskusja na temat różnych frameworków Agile, takich jak Scrum i Kanban
 • Praktyczne zastosowanie Agile: planowanie iteracyjne, zarządzanie backlogiem, sprinty, przeglądy i retrospektywy
9:00

Dzień II

Moduł 4
Zastosowanie AI

 • Omówienie, jak narzędzia AI mogą automatyzować i usprawniać procesy w modelu Waterfall, na przykład w zakresie estymacji kosztów i czasu, monitorowania postępów i zarządzania ryzykiem
 • Dyskusja na temat integracji AI z Agile, w tym automatyzacja iteracji, optymalizacja zadań i ulepszanie sprintów poprzez analizy predyktywne i machine learning

Moduł 5
Ćwiczenia praktyczne i warsztaty

 • Symulacje i ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu obu metodologii
 • Warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli samodzielnie planować i zarządzać projektami przy użyciu narzędzi i technik Agile i Waterfall

Moduł 6
Wybór odpowiedniej metodologii dla projektu

 • Kryteria wyboru między Waterfall a Agile w zależności od rodzaju projektu, jego wymagań, zespołu i środowiska pracy, biorąc pod uwagę wsparcie AI, które może zaoferować różne rozwiązania w zależności od charakterystyki projektu
 • Dyskusje i analizy, które pomogą uczestnikom zrozumieć, jak dostosować i połączyć metody do konkretnych potrzeb ich organizacji
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń