Data: 25.11.2020 - 26.11.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
9 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Skupiając się na technologii i innowacjach, organizacje dążą do wzmocnienia automatyzacji w celu optymalizacji procesów windykacyjnych.

Firmy rozwijają również swoje podejście do zarządzania, aby osiągnąć najlepsze możliwe wyniki w omawianym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na naszą doroczną Konferencję Windykacja Masowa – Dział Przyszłości, podczas której będziecie mieli Państwo możliwość omawiania tematów obecnych strategii i procedur windykacji należności oraz najnowszych narzędzi usprawniających codzienne działania. Kongres będzie połączeniem dyskusji panelowych i case study.

Serdecznie zapraszam do udziału,

Jarosław Senator
Project Manager

Rozwiń

Program

I Dzień Kongresu

9:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów.

10:00

„Bezdotykowe” dochodzenie należności, czyli proces windykacyjny bez windykatora.

•Segmentacja czy kategoryzacja klientów – czym to się różni?
•Proces windykacyjny – projektowanie działań monitorujących.
•SMS, monit, voicebot.
•Restrukturyzacja online.

11:00

Przerwa na kawę.

11:15

Cyfrowe podejście do analogowego procesu windykacji w branży fintech.

•Online w firmie leasingowej – od sprzedaży aż po windykację.
•Dygitalizacja procesów masowych to nie to samo co ich optymalizacja.
•Czy dla windykacji telefonicznej jest miejsce w procesach przyszłości?
•Dążenie do doskonałego procesu nigdy się nie kończy – case study LeaseLink.

12:15

Przerwa na lunch.

13:15

Wdrożenie Robotów w procesach usługowychszansą na podniesienie poprzeczki dla pracowników a nie ich zastąpienie.

•Omówienie procesu wdrożenia na przykładzie dwóch robotów zaimplementowanych do procesów
wsparciach.
•Przygotowanie wdrożenia Robotów od strony HR.
•Analiza i uzasadnienie biznesowe wdrożenia robotów – czyli po co to robimy?
•Robot jako element optymalizacji jakości procesów

14:15

Przerwa na kawę.

14:30

Efektywność kadrowa w środowisku COVID na przykładzie obszaru restrukturyzacyjnego w mBank S.A.

•Światła zgasły – czyli jak zmiana trybu pracy wpłynęła na naszą organizację?
•Fala nadchodzi – czyli co teraz jest priorytetem, a co zadaniem niższej wagi?
•„… wszyscy za jednego” – czyli jak elastycznie dostosować strukturę jednostki i organizacji?
•Wpatrzeni w horyzont – czyli słowo o projektowaniu zmian procesowych, organizacyjnych i
systemowych.

15:30

Zakończenie I-go dnia Kongresu.

II Dzień Kongresu.

9:30

Rejestracja, poranna kawa.

10:00

Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego.

• Sprzedaż licytacyjna ruchomości na przykładzie licytacji elektronicznych.
•Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe.
•Elektroniczne zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.
•Wpływ technologii informatycznych na skuteczność postępowania egzekucyjnego

11:00

Przerwa na kawę.

11:15

Adaptacja biznesu w czasach niepewności.

•Automatyzacja procesów – remedium na spadek efektywności.
•Wirtualna windykacja – e-windykacja znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów.
•Restrukturyzacja zobowiązań – cienie i blaski.
•Elastyczne zarządzanie limitami zadłużenia – priorytetyzowanie potrzeb

12:15

Przerwa na lunch.

13:15

Nie proś się o swoje. Wrzuć to do Payhelp!

•Rynek windykacyjny – kto, gdzie i kiedy może skorzystać z usług windykacyjnych?
•Wyzwania w zakresie płynności finansowej w sektorze MŚP.
•Paradygmaty i stereotypy o windykacji wśród przedsiębiorców.
•Payhelp – usługa windykacji online jako odpowiedź na potrzebę rynku.
•Partnerstwo w zakresie budowania ekosystemu dla przedsiębiorców.

14:15

Przerwa na kawę.

14:30

Digitalizacja w procesie dochodzenia wierzytelności masowych z tytułu składek ubezpieczeniowych.

•Specyfika wierzytelności tytułu składek ubezpieczeniowych.
•Opis procesu dochodzenia wierzytelności masowych z tytułu składek ubezpieczeniowych.
•Digitalizacja procesu – dostępne narzędzia.
•Ograniczenia wynikające z przepisów prawa i procedur.

15:30

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także