Data: 12.03.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikacyjnego
 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji
 • Uświadomienie i wzbudzenie poczucia wspólnoty interesów
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole
 • Podniesienie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej

Korzyści dla firmy:

 • Podniesienia efektywności realizowanych zadań
 • Zmniejszenie retencji
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Dzięki lepszej jakości pracy, firma jest w stanie realizować bardziej ambitne cele
 • Zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Komunikacja a współpraca
• Warsztat rozpocznie gra zespołowa, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy.

Gra „Film”

Uczestnicy wcielają się w role pracowników wytwórni filmowej, przed którą pojawia się niezwykła okazja zaistnienia w branży. Ich zadaniem jest opracowanie pomysłu na film, który uzyska budżet na realizację jeśli wygra konkurs.
To z pozoru proste zadanie okaże się wyzwaniem, gdy graczom przyjdzie współdziałać z pracownikami innych działów.
Różne style komunikowania się, osobowości, perspektywy postrzegania tego samego zadania, a także priorytety – to wszystko czyni rozgrywkę nie tylko bardzo wciągającą, ale przede wszystkim wartościową merytorycznie.
Konstrukcja gry symulacyjnej „Film” nawiązuje do typologii osobowości wywodzącej się z koncepcji Carla Gustava Junga.

2. Siła w różnorodności
• Mocne strony poszczególnych członków zespołów
• Jak się porozumiewać, aby zwiększyć skuteczność współpracy
• Jakie są moje potencjały i innych członków zespołów
• Jakie wartości do zespołu wnoszą poszczególni członkowie zespołów

3. Wyzwania stojące przed zespołami pracowniczymi
• Zmiana czyli czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej
• Jakie podjąć działania aby zespół przechodził przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i mocnych stron
• Możliwości zachowania w zmianie

4. Komunikacja w konflikcie
• Konflikt jako szansa na rozwój i większą integracje zespołu
• Metody zarządzania konfliktem
• Dynamika i etapy reagowania na sytuację konfliktową
• Test – twój styl rozwiązywania konfliktów
• Jak rozwiązywać konflikty
• Konflikt jako czynnik wspierający zmiany

Jako podsumowanie gra „Laboratorium konfliktu”
Gra symulacyjna, która pomaga rozwijać umiejętności negocjacji i współpracy oraz radzić sobie z konfliktami. Może zostać zastosowana zarówno, jako doświadczenie wprowadzające do warsztatu, jak i podsumowanie warsztatu pomagające ćwiczyć nowe umiejętności.

5. Różnice pokoleniowe jako źródło potencjału zawodowego
Diagnoza zespołu z punktu widzenia różnic
Rozpoznanie szans i zagrożeń wynikających z istniejącego zróżnicowania członków zespołu.
Jak efektywnie porozumiewać się i współpracować w zespole (różnorodność związana z wiekiem)

Jako podsumowanie szkolenia gra „Synergia”

Celem gry jest dostarczenie uczestnikom doświadczenia, które pozwala poznać korzyści oraz ograniczenia pracy z zespole. Uczestnicy dzięki udziale w rozgrywce lepiej rozumieją, w jakich sytuacjach praca w zespole przynosi korzyści oraz, o co warto zadbać, aby osiągnąć maksymalną synergię w działaniu.

Gra utrzymana jest w klimacie rozwiązywania detektywistycznej intrygi. Zbudowana jest w sposób bardzo angażujący, dzięki czemu uczestnicy silnie doświadczają konkretnych mechanizmów działania. Doświadczenie jest wspólne dla całej szkolonej grupy, co ułatwia uczestnikom jego przeanalizowanie, lepsze zrozumienie i wyciągnięcie praktycznych wniosków.

 

 

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń