Data: 10.12.2020 - 11.12.2020
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Warszaty poprowadzi Marcin Roczniak – trener biznesu i wystapień publicznych, pedagog, specjalista
w zakresie wizerunku . Marcin podzieli się z Państwem swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem o wystąpieniach publicznych online.


Cel:

• Celem warsztatów „Wystąpienia publiczne online” jest wzrost kompetencji prowadzenia prezentacji oraz
autoprezentacji przed zarządem, kadrą zarządzającą, wspólnikami, współpracownikami, a także w szerokim
środowisku „social mediów” oraz konferencji i zebrań online.

Dla kogo jest ten warsztat?

• Grupą docelową są zarządy, rady nadzorcze, wspólnicy spółek kapitałowych i osobowych, dyrektorzy,
menedżerowie wyższego, średniego i niższego szczebla, a także wszystkie osoby prowadzące konferencje,
zebrania online i prezentacje video.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem
• Dowiesz się jak profesjonalnie zachowywać się podczas wystąpienia
• Będziesz wiedział jakich słów używać, aby z zaangażowaniem mówić o swoim projekcie/pomyśle biznesowym
• Dowiesz się jak tworzyć relacje z odbiorcą, atmosferę do dyskusji i jak zadawać pytania podczas prezentacji
• Poznasz tajniki odpowiedniej pracy ze sprzętem nagrywającym/przekazującym video

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Rozpoczęcie: 9:00

1. Temat prezentacji
• Twój cel wystąpienia. Kim są uczestnicy?Jaki ma być rezultat prezentacji?
• Kontraktowanie spotkania (modelowanie nastawieńdo sytuacji prezentacyjnej)
• Przygotowywanie do prezentacji oraz pomocy audiowizualnych

2. Scenariusz wystąpienia
• Struktura wystąpienia (kontrakt, rozwinięcie, podsumowania, odniesienia do treści, zakończenie)
• Porządek wystąpienia („od ogółu do szczegółu”, chronologia)
• Sztuka zbudowania relacji i utrzymania jej z audytorium (podstawowe zagadnienia komunikacji w trakcie prezentacji, narracja prezentacji)
• Zachowanie wspierające przekaz (postawa, ruch, gestykulacja, ton, „język” prezentacji)
• Budowanie autorytetu

3. Retoryka przemówień publicznych- spraw, aby inni Cię słuchali
• Mowa czynna i mowa bierna w komunikacji.
• Mowa sprawcza (język obrazu, reguła teraźniejszości, historie z drugiej ręki)
• Meta-poziom w komunikacji (oczami słuchaczy)
• „Styl” mówienia (komunikacja niewerbalna)

Zakończenie: 17:00

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Rozpoczęcie: 9:00

4. Choreografia prezentacji
• Ruch dynamiczny
• Scenariusz prezentacji(mocne i słabe punkty w przestrzeni)
• Budowanie obrazu
• Ekspresja i gestykulacja przed kamerą

5. Praca z kamerą – psychologia kamery
• Oko kamery jako Twój odbiorca – przekaz do jednego widza a przekaz do masy
• Bezpośrednia forma kontaktu i widz „w trzeciej osobie”
• Budowanie przestrzeni kadru, czyli dlaczego kamera widzi wszystko? Jak czyścić plan zdjęciowy?
• Typ oświetlenia postaci przed kamerą (światło przedniei kontra)
• Wywiady i konferencje w studio

Zakończenie: 17:00

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń

Uczestnicy kupili także