Data: 18.08.2022 - 19.08.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
4/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

CELE:

• Nabycie umiejętności przygotowania i wygłoszenia profesjonalnej prezentacji
• Nauczenie się mówić tak, by inni słuchali
• Budowanie pewności siebie
• Skuteczny „storytelling” w businessie – trafianie do emocji i wyobrażeń słuchaczy

Po szkoleniu uczestnicy:

• Potrafią wykorzystać elementy komunikacji niewerbalnej w celu wzmocnienia przekazu prezentacji
• Umiejętnie dostosowują sposób przekazu i dopasowują prezentację do odbiorcy
• Potrafią przygotować logiczne, spójne i zrozumiałe wystąpienie
• Opowiadają z zaangażowaniem, obrazowo przedstawiają temat prezentacji
• Znają techniki radzenia sobie z tremą
• Potrafią zainteresować i zaangażować słuchaczy
• Dobrze dobierają i przedstawiają argumenty
• Budują klarowne wypowiedzi
• Zachowują pewność siebie podczas wystąpienia
• Wiedzą jak zachowywać się na scenie

Metody stosowane podczas warsztatów:

• Praktyka i ćwiczenia – każdy moduł warsztatów zawiera zestaw ćwiczeń pogłębiających nabywane umiejętności

• Występy przed grupą – uczestnicy symulują prezentację przed publicznością

• Nagrywanie uczestników – wystąpienia są nagrywane, dzięki czemu uczestnicy mogą je przeanalizować

• Materiały do ćwiczeń – każdy z uczestników dostanie materiały zawierające streszczenie warsztatów oraz ćwiczenia

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

1. Wprowadzenie
• Cechy dobrej i złej prezentacji

Przerwa kawowa

2. Analiza odbiorców wystąpienia
• Jak poznać swoich słuchaczy?
• Nawiązanie kontaktu publicznością

Przerwa lunchowa

3. Przejrzystość prezentacji
• Tworzenie skryptu
• Budowanie skutecznej prezentacji

Przerwa kawowa

4. Zachowania prezentera w trakcie prezentacji
• Gestykulacja, poruszanie się i stanie na scenie
• Anatomia sceny
• Budowanie wizerunku na scenie
• Kontakt z publicznością
• Ćwiczenia głosowe

 

Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

5. Początek prezentacji
• Jak rozpocząć prezentację?
• Budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia

Przerwa kawowa

6. Prezentowanie idei
• Struktury prezentacji
• Poszerzanie czynnego zasobu słów
• Oddziaływanie na emocje słuchaczy
• Narzędzia wzmacniające przekaz

Przerwa lunchowa

7. Trudne sytuacje w trakcie prezentacji
• Cechy dobrej i złej prezentacji
• Techniki radzenia sobie z tremą
• Techniki odpowiadania na pytania

Przerwa kawowa

8. Podsumowanie

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwy lunchowe.
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także