Data: 20.02.2024 - 21.02.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
7/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program

Celem jest wzrost kompetencji prowadzenia prezentacji oraz autoprezentacji przed zarządem, kadrą zarządzającą, wspólnikami, współpracownikami, a także w szerokim środowisku „social mediów” oraz konferencji i zebrań online.

Grupą docelową są zarządy, rady nadzorcze, wspólnicy spółek kapitałowych i osobowych, dyrektorzy, menedżerowie wyższego, średniego i niższego szczebla, a także wszystkie osoby prowadzące konferencje, zebrania online i prezentacje video.

Jakie korzyści osiągnie uczestnik po szkoleniu:
• Pozna techniki radzenia sobie ze stresem
• Dowie się jak profesjonalnie zachowywać się podczas wystąpienia
• Będzie wiedział jakich słów używać, aby z zaangażowaniem mówić o swoim projekcie/pomyśle biznesowym
• Dowie się jak tworzyć relacje z odbiorcą, atmosferę do dyskusji i jak zadawać pytania podczas prezentacji
• Pozna tajniki odpowiedniej pracy ze sprzętem nagrywającym/przekazującym video

Metodyka:

LEARNING BY DOING
75% objętości treningu zajmuje praktyka i ćwiczenia

WYSTĘPY PRZED KAMERĄ
Zadbaliśmy o kameralność grupy, aby wykonać kilka indywidualnych ćwiczeń przed kamerą i innymi uczestnikami treningu w warunkach imitujących wystąpienie: m.in. postawiony głos, akcentowanie, frazowanie, pauzowanie, mowa ciała, pierwsze wrażenie.

ANALIZA NAGRAŃ
Nagrania wideo analizowane są przez trenerów pod kątem indywidualnego potencjału uczestników. Każdy z Państwa dostanie informacje zwrotne i sugestie od trenera.

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00

Dzień pierwszy

1. Zasady prezentacji

 • Ujęcie modelowe.
 • Nadawca i odbiorca komunikatu:
 • Kontekst społeczny,
 • Typy osobowości,
 • Wzajemne nastawienie rozmówców,
 • Stan rozmówców.
 • Inne aspekty komunikacji.

2. Metody „sprzedaży” prezentacji odbiorcom

 • Podstawy skutecznej komunikacji.
 • Formy komunikacji.
 • Schemat zachowań komunikacyjnych.

3. Ćwiczenia z prezentacji

 • Istotne elementy przed prezentacją.
 • Analiza słuchaczy.
 • Sposób prezentacji.
 • Czynniki, które wpływają na postawę słuchacza.
 • Komunikacja pozawerbalna.
 • Mowa ciała 1, 2, 3, 4, 5.
 • Istotne elementy komunikacji werbalnej.

4. Style prezentacji

Dzień II
09:00

Dzień drugi

1. Zarządzanie stresem podczas prezentacji i przekazywania wiedzy:

 • metody odpierania zastrzeżeń 1,2,3.

2. Zarządzanie czasem podczas prezentacji.

3. Skupianie uwagi słuchaczy.

4. Błędy, których należy się wystrzegać.

5. Ćwiczenie z przygotowywania prezentacji.
Wykonuje każdy uczestnik indywidualnie, w oparciu o poznane zasady.  Ćwiczenia z wykonywania prezentacji, z użyciem kamery.
Ocena grupy, podział na oceniających „plusy” i „minusy”,analiza, wnioski.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4495 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

Rozwiń

Uczestnicy kupili także