Data: 25.03.2022
1 dzień
Cena: 1495,00zł/os.
ONLINE
3/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Wzmacnianie odporności psychicznej Program Trener

• Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach zawodowych,

• Zwiększenie wiary we własne zdolności i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami,

• Zwiększenie wiedzy o tym nad czym mogę mieć kontrolę, a z czego powinienem zrezygnować,

• Nabycie umiejętności skupienia i oczyszczenia umysłu z niepotrzebnych myśli,

• Nabycie wiedzy o roli stresu,

• Analiza zależności pomiędzy emocjami a przeżywanym stresem.

Rozwiń

Program

Metodyka:

– Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna,
– Prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna,
Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy z zagadnień poruszonych podczas warsztatów.
Warsztat będzie składał się w 20% z teorii, a w 80% z ćwiczeń praktycznych.

Moduł 1:
Czym jest model 4 C (challenge)
1. Wyzwanie – dwa rodzaje wyzwań,
2. Wyjście poza własne możliwości – chęć do robienia rzeczy trudnych i rozwijających zarazem,
3. Ciągła nauka i doskonalenie – nastawienie na rozwój, także poprzez pokonywanie wyzwań. Postrzeganie ich jako szans rozwojowych,
4. Gra – jak sobie radzę z wyzwaniami (może problemami).

Moduł 2:
Pewność siebie (confidence)
1. Pewność siebie – asertywność i poczucie własnej wartości,
2. Gdzie szukać pewności siebie – dyskusja moderowana,
3. Reakcja czy świadomy wybór,
4. Mój wewnętrzny dialog – kwestionariusz,
5. Praca nad monologiem wewnętrznym wpływającym na pewność siebie.

Moduł 3:
Zaangażowanie (commitment)
1. Zaangażowanie – dwa rodzaje zaangażowania,
2. Zorientowanie na ukończone działania – nastawienie na akcję. Zamiast deklaracji i snucia planów, działanie,
3. Zorientowanie na osiąganie celów – nastawienie na cele. Wyznaczanie ich i konsekwentna realizacja,
4. Jak budować zaangażowanie model Lencioniego.

Moduł 4:
Poczucie wpływu (control)
1. Poczucie wpływu,
2. Zarządzanie emocjami,
3. Stres w komunikacji,
4. Identyfikowanie emocji oraz ich wpływu na stres.

Moduł 5:
Jeszcze więcej o stresie i sposobach radzenia sobie z nim
1. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami,
2. Co jest stresorem w mojej pracy,
3. Jak lepiej radzić sobie ze stresem w życiu zawodowym,
4. Zwiększenie odporności na stres,
5. Zakończenie szkolenia.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń