Data: 12.06.2024 - 13.06.2024
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów Program

Dzisiejsze czasy wymagają od każdego z nas gotowości do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w wyzwaniach i presji czasu. To czasy, w których ogrom emocji i nieprzewidzianych zdarzeń obniżają zdolności do skutecznego reagowania. Potrzebujemy rozwijać w sobie to, co ulega obniżeniu, spada w intensywności,
aby jak najszybciej podnieść się z upadków, bezsilności i bezradności. Potrzebujemy silnych głów, silnych serc i silnego układu odpornościowego, które działają
jak tarcza osłaniająca przed potencjalnym atakiem. Zważywszy na fakt, iż system obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym, warto zadbać o ich efektywną współpracę. Kondycja psychiczna wpływa na realizację zadań, na sposób pracy i na kształt budowania relacji. Im bardziej jesteśmy odporni, tym łatwiej nam mierzyć się z codziennymi problemami i przetrwać nawet najtrudniejsze kryzysy: osobiste, rodzinne, zawodowe, czy społeczne. Im większa w nas siła psychiczna, tym lepiej radzimy sobie z przeciwnościami, naciskami i ograniczeniami, szybciej wracamy do równowagi po życiowych wstrząsach i dokonujemy
lepszych wyborów.


Dla kogo jest ten warsztat?
• Menedżerów, Pracowników i Zespołów, Projekt Menedżerów.


Korzyści dla uczestników:
• Rozumienie znaczenia siły i odporności psychicznej w aktualnych czasach,
• Wykształcenie w sobie wysokich wyników siły i odporności psychicznej,
• Doskonalenie postaw w zmianie sprzyjających wynikom biznesowym,
• Skuteczne budowanie pewności siebie ,
• Zarządzanie własnymi emocjami i emocjami innych osób,
• Poznanie skutecznych sposobów wywierania wpływu,
• Efektywne podejście do zmian i wyzwań,
• Budowanie zaangażowania i wytrwałości w dostarczaniu dobrych wyników.


Metodyka:
– Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna,
– Prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.


Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu
wykorzystanie wiedzy z zagadnień poruszonych podczas warsztatów.
Warsztat będzie składał się w 20% z teorii, a w 80% z ćwiczeń praktycznych.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł 1:
– Czym jest model 4 C (challenge),
– Wyzwanie – dwa rodzaje wyzwań,
– Wyjście poza własne możliwości – myślenie i działanie „out of the box”,
– Ciągłą nauka i doskonalenie – nastawienie na rozwój, dostrzeganie szans rozwojowych,
– Gra – jak sobie radzę z wyzwaniami.


Moduł 2:
– Pewność siebie (confidence),
– Pewność siebie – asertywność i poczucie własnej wartości,
– Gdzie szukać pewności siebie – dyskusja moderowana,
– Reakcja czy świadomy wybór,
– Mój wewnętrzny dialog – kwestionariusz,
– Praca nad monologiem wewnętrznym wpływającym na pewność siebie.


Moduł 3:
– Zaangażowanie (commitment),
– Zaangażowanie – dwa rodzaje zaangażowania,
– Zorientowanie na ukończone działania – nastawienie na proaktywność,
– Zorientowanie na osiąganie celów – nastawienie na cele,
– Jak budować zaangażowanie model Lencioniego.

9:00

Dzień II

Moduł 4:
– Poczucie wpływu (control),
– Poczucie wpływu na własne życie,
– Zarządzanie emocjami,
– Stres w komunikacji
– Identyfikowanie emocji oraz ich wpływu na stres.


Moduł 5:
– Jeszcze więcej o stresie i sposobach radzenia sobie z nim,
– Radzenie sobie z negatywnymi emocjami,
– Co jest stresorem w mojej pracy,
– Jak lepiej radzić sobie ze stresem w życiu zawodowym,
– Zwiększenie odporności na stres.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń