Data: 16.10.2019 - 17.10.2019
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Zrządzanie należnościami w modelu B2B, to spotkanie, które powie nam o wpływie zarządzania należnościami na sprzedaż, na finanse, na wynik Spółki. Spotkanie, które pokaże, jak nieudolne działania prowadza nie tylko do zatorów płatniczych, ale także bezpośrednio wpływają na kondycje całej firmy.  

Celem wydarzenia będzie pokazanie przekrojowo świata zarządzana należnościami w modelu business to business wewnątrz dużych organizacji. W czasie spotkania omówione będą szczegółowo konkretne przypadki case’ów procesowanych przez praktyków. Przekrojowość branż umożliwi uczestnikom inspiracje rozwiązaniami innych oraz poznanie nowinek i trendów z rynku.

Zapraszam wszystkich do udziału.

Sebastian Piątkowski,

Project Manager

Rozwiń

Program

Środa, 16 października

09:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

10:00

W jaki sposób ”poznać” należności klienta aby odzyskanie długu było jak najprostsze

•Zbierz informacje o potencjalnym Partnerze Handlowym.
•Dobra rozmowa połowową sukcesu.
•Jak połączyć wiedzę i umiejętności, które sprawią, że zespół będzie skuteczny – motywacja i wsparcie jak bardzo pomagają promować zmianę zachowań – jak zmieniają się i rozwijają umiejętności i kompetencje.
•Klient jest naszym Partnerem – handluj z nim bez ryzyka. Twój sukces to Twój zespół.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Nowoczesne podejście do zabezpieczenia należności – case study

•Zaległości płatnicze jako specyfika branży.
•Sposoby weryfikacji nowych kontrahentów ograniczające ryzyko fraudu i braku płatności.
•Dywersyfikacja ubezpieczeń należności jako narzędzie pozwalające na zwiększenie sprzedaży.
•Skuteczne instrumenty zabezpieczające należności

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Najczęstsze oszustwa gospodarcze i sposoby radzenia sobie z nimi.

•Biedak, gracz czy oszust – jak rozpoznać typ dłużnika i jak sobie z nim radzić?
•Słup i fraud – CASE STUDY i przeciwdziałanie.
•Moralność płatnicza firm – jak firmy płacą faktury i jak to wykorzystać?
•Uporczywy dłużnik i nowoczesne techniki radzenia sobie z nim.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Dane osobowe w windykacji B2B

•Umowy z kontrahentami a zapisy o przetwarzaniu danych osobowych.
•Dane firmowe a dane osobowe w windykacji.
•Dane przedsiębiorców a prawo ochrony danych osobowych.
•Obowiązek informacyjny.

15:30

Zakończenie I dnia Kongresu

•Transfer z hotelu do restauracji.

16:15

Spotkanie integracyjne

Czwartek, 17 października

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Co robić, kiedy klienci przestają płacić

• Specyfika windykacji klientów firm usługowych.
• System czy ludzie i co zawodzi najczęściej.
• Zmiana operacyjnego systemu finansowego – ryzyka dla AR-ów.
• „Kogo dziś upadniemy?”

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Polityka ograniczenia ryzyka w spółce - czy to to samo co windykacja?

•Podział kontrahentów z punktu widzenia działalności operacyjnej.
•Istotność poprawności dokumentowej jeszcze przed dokonaniem sprzedaży i w kolejnych etapach.
•Ubezpieczenie należności – gdzie jego miejsce w procesie ograniczenia ryzyka w handlu (czy to ma sens i przy prawdą jest że ogranicza handel).
•Rozwiązania systemowe zabezpieczające szczelność w procesie kontroli należności.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Kompleksowa strategia Credit Control w grupie - case study

•Ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem w firmie.
•Stosowane w Spółce McCain Poland procedury zarządzania należnościami – ubezpieczenie.
•Wymiana informacji o dłużniku.
•Przedstawienie projektu wdrożenia procesu kontroli kredytowej w Spółce McCain dla Spółek grupy w Europie i Bliskim Wschodzie.
•Doświadczenia we współpracy z wywiadowniami gospodarczymi.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Koszty wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowych uregulowań

•Zasady ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego.
•Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego.
•Główne problemy interpretacyjne.
•Niebezpieczeństwa względem wierzycieli.

15:30

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także