Data: 25.11.2020 - 26.11.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Zrządzanie należnościami w modelu B2B, to spotkanie, które powie nam o wpływie zarządzania należnościami na sprzedaż, finanse, wynik spółki. Spotkanie pokaże, jak nieudolne działania prowadzą nie tylko do zatorów płatniczych, ale bezpośrednio wpływają na kondycję całej firmy.

Celem wydarzenia będzie pokazanie przekrojowo świata zarządzana należnościami w modelu business to business wewnątrz dużych organizacji. W czasie spotkania omówione będą szczegółowo konkretne przypadki case’ów procesowanych przez praktyków. Przekrojowość branż umożliwi uczestnikom inspiracje rozwiązaniami innych oraz poznanie nowinek i trendów z rynku.

Zapraszam wszystkich do udziału,

Jarosław Senator,
Project Manager

Rozwiń

Program

I Dzień Kongresu

9:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów.

10:00

Sposoby weryfikacji kontrahentów ograniczające ryzyko fraudu i braku płatności.

•Oszustwa gospodarcze- dlaczego ponosimy straty ?
•Jak i gdzie zdobyć informacje o kontrahencie?
•Windykacja należności w czasach Covid-19 jak się przygotować / jak działać ?
•Weryfikacja kontrahentów w Aluprof S.A –schematy działania

11:00

Przerwa na kawę.

11:15

Nie proś się o swoje. Wrzuć to do Payhelp!

•Rynek windykacyjny – kto, gdzie i kiedy może skorzystać z usług windykacyjnych?
•Wyzwania w zakresie płynności finansowej w sektorze MŚP.
•Paradygmaty i stereotypy o windykacji wśród przedsiębiorców.
•Payhelp – usługa windykacji online jako odpowiedź na potrzebę rynku.
•Partnerstwo w zakresie budowania ekosystemu dla przedsiębiorców

12:15

Przerwa na lunch.

13:15

Optymalizacja procesów windykacyjnych a adaptacja zespołu w sytuacjach kryzysowych.

•Wpływ zdefiniowanych procesów windykacyjnych na zatory płatnicze oraz ich stała aktualizacja.
•Organizacyjne podejście do procesowej obsługi klienta daje możliwość ogromnej elastyczności do
reakcji na otoczenie.
•Adaptacyjne podejście do miejsca wykonywanej pracy i zasobów ludzkich.
•Zmniejszenie automatyzacji w obsłudze windykacyjnej klienta i zarządzanie jego doświadczeniem – budowanie relacji i zaufania

14:15

Przerwa na kawę.

14:30

Ryzyko kredytowe i Windykacja na trudne czasy.

•Ryzyko kredytowe (weryfikacja kontrahentów).
•Działania zabezpieczające.
•Oferta (środki zaradcze) korzystne dla kontrahenta i dla Nas.
•Windykacja.

15:30

Zakończenie I dnia Kongresu.

II Dzień Kongresu.

9:30

Rejestracja, poranna kawa.

10:00

Wpływ efektywnego zarządzania wierzytelnościami na unikanie zatorów płatniczych.

• Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu.
•Ryzyko powstania zatorów płatniczych.
•Działania podejmowane w okresie kryzysu mające na celu zachowanie płynności przedsiębiorstwa.

11:00

Przerwa na kawę.

11:15

Audiatur et altera pars.

•Kto zasługuje na szansę? – obniżenie/ odroczenie terminu spłaty a COVID-19.
•Prognozowanie spływu należności w obliczu pandemii – jak prawidłowo zaplanować poziom
należności w Spółce.
•Rola zespołów windykacyjnych w Spółce w przypadku zdarzeń losowych- czego biznes może
oczekiwać?

12:15

Przerwa na lunch.

13:15

Duet 2.0 – Wykorzystanie platformy Crowdsourcingowej w procesach windykacji.

•I ty możesz zostać skip-tracerem [ewentualnie Windykatorem terenowym].
•SkipTrace paliwem dla V-Botów, RPA oraz AI [ewentulanie suplement, nie substytut].
•Crowdsourcing nowym modelem pracy.
•Scoring adresowy zamiast intuicji.
•Siła dzwonka telefonu a dzwonka do drzwi.

14:15

Przerwa na kawę.

14:30

Jak spokojnie upaść i przetrwać oraz jak wykorzystać kolejne środki rządowe, zamiast troszczyć się o kontrahentów.

15:30

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także