Data: 16.10.2019 - 17.10.2019
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
0 wolnych miejc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Skupiając się na technologii i innowacjach, organizacje dążą do wzmocnienia automatyzacji w celu optymalizacji procesów windykacyjnych.

Firmy rozwijają również swoje podejście do zarządzania, aby osiągnąć najlepsze możliwe wyniki w omawianym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na nasz doroczny Kongres Windykacyjny, podczas którego będziecie mieli Państwo możliwość omawiania tematów obecnych strategii i procedur windykacji należności oraz najnowszych narzędzi usprawniających codzienne działania. Kongres będzie połączeniem dyskusji panelowych i case study.

Sporą część wydarzenia poświęcimy również aktualnym regulacjom prawnym, które będą miały realny wpływ na wygląd windykacji masowej w najbliższych latach.

Serdecznie zapraszam do udziału

Sebastian Piątkowski
Project Manager

Rozwiń

Program

Środa, 16 października

09:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

10:00

Digitalizacja obsługi Klienta i cyfrowa transformacja w odpowiedzi na wyzwania rynku windykacyjnego

• Obsługi klienta Online & Marketing Automation.
• Wirtualny agent w służbie celów organizacji Chat Booty, Voice Booty.
• Voice Analitycs wspierający cyfrową transformację Contact Center.
• Praktyczne wykorzystanie digitalnych narzędzi w pracy doradcy Klienta.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Robotic Process Automation w służbie windykacji. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w pracy windykatora

• Struktura procesowa pierwszym krokiem do wdrażania nowych technologii.
• Koszty wdrożenia, a oczekiwane korzyści z automatyzacji procesów.
• W jakich procesach sprawdza się RPA – case study.
• Krótko i długo terminowe plany wdrażania usprawnień procesowych (RPA, lean, sztuczna inteligencja) pozwalające na szybkie wygrane i osiągniecie/utrzymanie pozycji lidera w dalszej perspektywie

12:15

Przerwa na lunch

HOT Legal

13:15

Nowelizacja procedury cywilnej z perspektywy wierzyciela

• Doręczenia według nowych zasad – zasady, przebieg i koszty.
• Nowe zasady organizacji postępowania cywilnego.
• Rewolucja w elektronicznym postępowaniu upominawczym i klauzulowym.
• Pozostałe zmiany, istotne z perspektywy zarządzających wierzytelnościami.

13:45

Zmiana kosztów sądowych w sprawach cywilnych

• Zwiększenie opłat w sprawach majątkowych.
• Postępowania uproszczone i odrębne.
• Zmiany w opłatach stałych.
• Case studies – kto zapłaci najwięcej?
• Przepisy przejściowe i wprowadzające.

14:15

Planowane zmiany w postępowaniach upadłościowych

• Dalsza liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
• Zmiany zasad ogłaszania upadłości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
• Zwiększenie zakresu zachowania majątku przez upadłego.
• Ułatwienia umorzenia zobowiązań bez spłaty dla dłużników bez żadnego majątku.
• Czy czeka nas zrównanie sytuacji prawnej konsumentów i mikroprzedsiębiorców?

14:45

RODO oraz PSD2 i ich wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami

• Podsumowanie pierwszego roku obowiązywania RODO.
• RODO a zarządzanie wierzytelnościami – specyfika sektora.
• Kto, kiedy i w jaki sposób może skontrolować przedsiębiorcę?
• Kary za naruszenia przepisów RODO w Polsce i na świecie oraz wnioski z nich płynące.
• Ustawa o dokumentach publicznych – kiedy można kopiować dokumenty tożsamości?
• Dyrektywa PSD2 i jej wpływ na rynki finansowe

15:15

Zakończenie I dnia Kongresu

• Transfer z hotelu do restauracji.

16:15

Przyjęcie integracyjne

Czwartek, 17 października

09:30

Rejestracja, poranna kawa

10:00

Czy współczesna wiedza o mózgu i neuronauki mogą być kluczem do budowania skutecznych relacji z Klientem zadłużonym ?

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Przyszłość rynku windykacyjnego po zmianach w prawie krajowym oraz unijnym – praktyczny wpływ na proces oraz przyszłą strukturę jednostek zarządzających restrukturyzacją i windykacją

• Zagadnienia wstępne.
• Zmiany rekomendowane, obligatoryjne.
• Polityka tworzenia rezerw i jej realny wpływ na skłonność banków do szybszej sprzedaży.
• Podsumowanie.

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Agile w windykacji na przykładzie Best

•Agile – moda czy skuteczny sposób na zwinne działanie?
•Zalety metodologii agile.
•Przykłady wdrożeń metodą agile (usprawnienia systemowe i procesowe).
•Wartość z agile dla ludzi i organizacji.

14:15

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także