Data: 25.05.2020 - 26.05.2020
2 dni (8 godzin)
Cena: 1495,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Zarządzanie w czasie nieustannych zmian Program

Żyjemy w czasach nieustannych zmian, które pozwalają rozwijać się ludziom, biznesom, światu. Dziś jeszcze dodatkowo przyszły czasy niepewności, niejasności… po prostu VUCA. Nie jesteśmy w pełni przygotowani do sprawnego i skutecznego radzenia sobie z tym, co nas obecnie spotyka. Nasze firmowe doświadczenia pokazują, że ciągle ten czas jest trudny do wprowadzenia, przeżycia i zarządzenia. To czas wymagający zmian u wszystkich Pracowników.

Patrząc na potrzeby ludzi biznesu widzimy, że w tych okolicznościach zarówno Liderzy, jak i Pracownicy potrzebują rozwijać kompetencję ZARZĄDZANIA ZMIANĄ i wzmocnić: lepsze rozumienie procesu zmiany i mechanizmów nią kierujących uważną obserwację reakcji w zmianach (postaw, emocji, myśli) wydobycie naturalnego sposobu radzenia sobie w sytuacjach zmian i VUCA umiejętności sprawnej pracy w zespole nastawionej na otwartość, zaufanie i szacunek.

Na szkoleniu pracujemy w oparciu o interaktywne dyskusje, wykorzystujemy przeszłe doświadczenia, tworzymy wizję nowej rzeczywistości biznesowej. Opieramy się na biznesowym studium przypadku, aby przećwiczyć techniki, metody i sposoby możliwe do zastosowania w środowisku biznesowym już na drugi dzień po szkoleniu.

Rozwiń

Program

I dzień 12:00 - 16:00

ZMIANY

– historie biznesowe
– kto wyszedł z nich cało, a kto poległ?

FAZY ZMIANY I FAZY VUCA

– pewność czy przypadek?
– jak firmy przechodzą przez zmiany, a jak Liderzy i Pracownicy?

REAKCJE W ZMIANACH

– myśli, emocje, postawy
– czego się spodziewać?

TRANSFORMATOR ZMIANY

– jak zmieniać, żeby było łatwiej i mądrzej?

2 dzień 12:00 - 16:00

GROW ZMIANY

– jak angażować ludzi do zmiany?

ROLA LIDERA W ZMIANACH

– jakich kompetencji, wartości i aktywności potrzebuje

KOMUNIKACJA W ZMIANACH

– co komunikować i kiedy?, co zachować dla siebie?

KPI ZMIANY

– co pozwoli odnieść sukces we wdrażaniu zmian?
– konkretne studium przypadku

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu jest różny i uzależniony od charakterystyki spotkania. Dokładna cena jest podana w warunkach uczestnictwa dotyczących danego spotkania.
 2. Cena obejmuje:  prelekcje, materiały  warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
 3. Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 5. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji formularza przed wskazanym terminem, w którym będzie obowiązywała cena promocyjna, jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Warsztatów, koszt uczestnictwa jednej osoby będzie wynosił tyle co cena standardowa + Vat.
 6. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 7. W przypadku rezygnacji do ostatniego dnia trwania promocyjnej ceny zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 8. W przypadku rezygnacji po dacie ostatniego dnia obowiązywania promocyjnej ceny zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 9. W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 10. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 11. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 12. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 15. Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji
Rozwiń