Data: 20.08.2024 - 21.08.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

Uczestnictwo w naszym szkoleniu przyniesie Ci liczne korzyści, które przełożą się na lepsze zarządzanie zespołem oraz zwiększenie efektywności pracy w call center. Poznasz sprawdzone metody zarządzania jakością i efektywnością projektów contact center, nauczysz się oceniać efektywność projektów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności (KPI), oraz zdobędziesz umiejętności planowania strategicznego, kwartalnego i bieżącego.

Dowiesz się, jak pogodzić obowiązki menedżera z rolą lidera, budując autorytet i szacunek wśród pracowników. Nauczysz się etapów tworzenia zespołu oraz stylów kierowania, co pomoże Ci zbudować silny i zgrany zespół, a także poznasz kluczowe zasady budowania autorytetu i unikania błędów, które mogą go niszczyć.

Zrozumiesz, jak motywować zespół, aby zwiększyć jego zaangażowanie i zapobiec wypaleniu zawodowemu, oraz poznasz techniki wpływania na zachowanie pracowników i metody rozpoznawania oraz rozwiązywania konfliktów. Nauczysz się efektywnie komunikować cele i strategię organizacji, co zwiększy zaangażowanie zespołu, a także zdobędziesz umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz techniki coachingowe, które pomogą w monitorowaniu i poprawianiu pracy konsultantów.

Poznasz nowoczesne narzędzia zarządzania call center, takie jak grywalizacja, która zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników, oraz dowiesz się, jak efektywnie planować grafik pracy zespołu i reagować na sytuacje niestandardowe. Szkolenie jest dostosowane do realnych potrzeb uczestników, dzięki czemu zdobytą wiedzę będziesz mógł od razu zastosować w praktyce. Warsztaty kładą nacisk na praktyczne umiejętności i utrwalenie wiedzy teoretycznej, co pozwala na natychmiastowe wdrożenie zdobytych umiejętności.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł I.
Zarządzanie zespołem call center.
Jak pogodzić obowiązki menedżera i lidera? Nauczysz się, jak budować autorytet i szacunek pracowników, poznając etapy tworzenia zespołu oraz style kierowania.

Moduł II.
Budowanie autorytetu.
Odkryjesz kluczowe zasady budowania autorytetu oraz typowe błędy,których należy unikać. Dowiesz się, jakie przekonania wspierają autorytet lidera i jakie go osłabiają.

Moduł III.
Zarządzanie jakością i efektywnością.
Poznasz strategie zarządzania jakością oraz efektywnością przy realizacji projektów contact center. Dowiesz się, jak skutecznie zarządzać pracą konsultantów telefonicznych.

Moduł IV.
Planowanie i zarządzanie.
Przedstawimy techniki planowania strategicznego, kwartalnego oraz bieżącego. Nauczysz się grafikowania pracy zespołu i reagowania na sytuacje niestandardowe, jak również wyznaczania i komunikowania celów.

Moduł V.
Kontrola i raportowanie.
Nauczysz się, jak kontrolować realizację celów i pracować z raportami, aby efektywnie przekazywać informacje pracownikom.

 

 

9:00

Dzień II

Moduł I.
Motywowanie zespołu.
Dowiesz się, jak motywować zespół, aby zwiększyć jego efektywność i zapobiec rutynie oraz wypaleniu zawodowemu. Omówimy różne rodzaje motywacji oraz techniki wpływania na zachowanie.

Moduł II.
Różnice pokoleniowe.
Nauczysz się, jak skutecznie komunikować się z przedstawicielami różnych pokoleń (X,Y,Z) i jak tworzyć pozytywną atmosferę pracy.

Moduł III.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów.
Przedstawimy metody rozpoznawania konfliktów i kreatywne sposoby ich rozwiązywania.

Moduł IV.
Komunikacja i zaangażowanie.
Poznasz skuteczne strategie komunikowania celów i strategii organizacji, aby wzbudzać zaangażowanie zespołu.

Moduł V.
Coaching i feedback.
Nauczysz się, jak efektywnie stosować coaching jako narzędzie monitoringu oraz jak skutecznie przekazywać informację zwrotną. Omówimy techniki udzielania konstruktywnej krytyki oraz kulturę feedbacku.

Moduł VI.
Grywalizacja.
Dowiesz się, jak wykorzystać grywalizację jako narzędzie motywacyjne i dlaczego tradycyjne metody typu „kij i marchewka” odchodzą do przeszłości.

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwa lunchowa
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń