Data: 20.04.2020 - 21.04.2020
2 dni (8 godzin)
Cena: 1495,00zł/os.
Warszawa
10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Cele

 1. Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy i osiągania celów przy pracy o charakterze
 2. Uczestnicy rozumieją ludzkie i organizacyjne implikacje zmiany jaką powstałej przez zagrożenie epidemiologiczne spowodowane wirusem SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19
 3. Uczestnicy znają różnorodne postawy, jakie ludzie przyjmują podczas nagłej zmiany
 4. Uczestnicy rozumiejąc, że zmiana wpisana jest w funkcjonowanie każdej organizacji, potrafią pomagać sobie i innym w przechodzeniu od zaprzeczania i krytykowania do roli Lidera zmian
 5. Uczestnicy potrafią stosować szereg technik komunikacyjnych, przydatnych podczas pomagania innym w przechodzeniu przez proces zmiany pracy na pracę o charakterze homeoffice.
 6. Omówienie narzędzi i technologii wspierających pracę o charakterze

 

Celem szkolenia jest przede wszystkim poprawa efektywności funkcjonowania w sytuacji nagłej zmiany i jak najlepsze zorganizowanie pracy o charakterze  homeoffice.

Rozwiń

Program

12:00 - 16:00

1. Nasze rozumienie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2.
2. Zarządzanie zmianą – podejście systemowe (jak wygląda zmiana w
organizacji) – kluczowe czynniki sukcesu w zmianie -szczególnie nagłej zmianie.
3. VUCA – świat ciągłej zmiany w organizacji.
4. Sposoby na przechodzenie przez różne fazy reakcji na zmianę do postawy Lidera zmian.
5. Etapy reakcji na zmianę – diagnoza własnego zespołu oraz planowanie.
6. Postawy obronne i jak sobie z nimi radzić.
7. Analizy przypadków – ćwiczenie przechodzenia przez proces zmian – planowanie oraz prowadzenie stosownych konwersacji.
8. Komunikacja jako naczelna zasada w zmianie oraz kilka technik i zasad komunikacji w zmianach.
9. Fazy rozwoju zespołu pracującego w jako homeoffice.
10. Charakterystyka zespołu pracującego zdalnie.
11. Izolacja i brak relacji bezpośrednich.

12. Proces grupowy – droga do budowy zgranego zespołu przy pracy
homeoffice.
13. Od czego zależy sukces w zespole pracującym z domu.
14. Wyzwania managera zespołu pracującego z domu –przywódca czy
manager.
15. Typologia ról zespołowych.
16. Tożsamość członka zespołu przy pracy z domu – jak ją budować.
17. Efektywne spotkania w zespole pracującym z domu – tele- i
video-konferencje.
18. Rozwiązywanie problemów w zespole pracującym z domu.
a. Diagnoza sił oporu.
b. Diagnoz sił wspierających efektywne działanie zespołu.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także