Adam Chłoń

Legal Counsel Europe - McCain Foods

Adam Chłoń, Legal Counsel Europe – McCain Foods

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w środowisku międzynarodowym. Od lat specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i prywatności. Doradza w zakresie przetwarzania danych, w tym w ramach europejskich grup kapitałowych, zajmuje się także transgranicznymi transferami danych (ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu), umowami o powierzenie przetwarzania danych. Doradzał w postępowaniach przed GIODO, w tym odnośnie uzyskania zgody na transfer danych. Specjalizuje się we wdrożeniach wewnętrznych regulaminów i procedur compliance,
przeprowadza wewnętrzne audyty z zakresu ochronnych danych osobowych. Doradzał w kwestiach związanych z przechowywaniem danych o raz dokumentacji zgodnie z wymogami prawa, a także wykorzystywaniem danych do celów marketingowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach prawnych o wysokim poziomie skomplikowania, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.