Agata Piątek – Michalak

.

Od ponad 16 lat związana jestem z obszarem HR wspierając klientów wewnętrznych i zewnętrznych w tematach związanych z zarządzaniem zespołem, rozwojem talentów oraz procesami HR. Doświadczenie zdobyłam pracując zarówno w firmach rodzimych, jak i w międzynarodowych korporacjach.

Posiadam doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi HR z zakresu rekrutacji & selekcji, AC/DC, oceny kompetencji i potencjału oraz zarządzania talentami, ocen okresowych, systemów motywacyjnych czy modeli kompetencyjnych.

Ponad 7 lat temu rozpoczęłam również swoją przygodę jako trener i facylitator. Specjalizuję się w tematyce związanej z obszarem HR, zarządzaniem zespołem oraz rozwojem kompetencji osobistych.Prowadzę również zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla przyszłych HR Business Partnerów.

Jestem absolwentką Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim, ukończyłam również roczną Szkołę Trenerów

Meritum, posiadam również certyfikat Certyfikat pracy trenera w standardzie Human Resources Development Business Partner wydawany przez Polish Society for Training & Development

SPECJALIZACJA

• Programy rozwojowo-doradcze tzw. menedżerskie (zarządzanie przez cele / MBO, zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników, metody pozafinansowego motywowania pracowników, ocenianie, oceny okresowe, zarządzanie talentami, delegowanie i egzekwowanie zadań, zarządzanie rozwojem pracowników, coaching)

• Programy rozwojowo-doradcze tzw. ogólnorozwojowe (efektywność osobista i zespołowa: komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem, coaching)

• Programy rozwojowo-doradcze z obszaru HR ( metody doboru kadr: rekrutacja i selekcja pracowników, AC/DC, oceny okresowe, model kompetencyjny, zarządzanie szkoleniami, systemy motywacyjne i premiowe, opisy stanowisk pracy i wartościowanie stanowisk, controling personalny, kapitał intelektualny w firmie).